De fractie van de PvdA: vrnl Jeroen Rijsdijk, Arianne Ripmeester en Jilles Soffree. (Foto: GvS)
De fractie van de PvdA: vrnl Jeroen Rijsdijk, Arianne Ripmeester en Jilles Soffree. (Foto: GvS)

Ridderkerkse woningen voor Ridderkerkers

  Politiek

Ridderkerk -  De Verordening woonruimtebemiddeling gaat over de manier waarop Woonvisie en andere woningcorporaties huurders plaatsen in sociale huurwoningen. De verordening geldt in de regio voor alle mensen die ingeschreven staan en voor alle sociale huurwoningen. Dus ook voor Ridderkerkse huurders en woningen. Zo kan iemand uit Hoek van Holland een huis toegewezen krijgen in Ridderkerk en andersom. Volgens Woonvisie wordt 50% van de sociale huurwoningen in Ridderkerk toegewezen aan mensen in Ridderkerk. Dat is op grond van de huidige verordening ongeveer het toegestane maximumaantal.

Vorige week stond in deze krant dat Partij 18Plus wil dat Ridderkerkers voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen in Ridderkerk. Die woningen zijn schaars doordat de gemeente al jaren het aantal actief verlaagd. Voor dat bestaande beleid tekende recent het Ridderkerkse college van SGP, EVR, CDA, CU én Partij 18Plus opnieuw bij het nieuwe Regioakkoord woningmarktafspraken. Ridderkerk gaat door met het inkrimpen van de sociale woningvoorraad totdat er 1700 (!) betaalbare sociale huurwoningen minder zijn. Een voortzetting van het afbraakbeleid waardoor al veel Ridderkerkers noodgedwongen elders gingen wonen. Er komen jaarlijks niet veel huurhuizen beschikbaar en een fors deel daarvan gaat naar mensen uit Ridderkerkse sloop- of renovatiegebieden. Er zijn door het gekozen beleid dus weinig huizen over om toe te wijzen aan mensen op de wachtlijst. 'Ridderkerkers eerder een woning' kan niet zonder een belangrijke wijziging van het bestaande beleid.

Voor juli stelt onze gemeenteraad een nieuwe Verordening woonruimtebemiddeling vast. Volgens de PvdA Ridderkerk een mooi moment om werkelijk iets te doen aan de wachtlijsten. Jongeren, jonge gezinnen en ouderen wachten immers al jaren in Ridderkerk of noodgedwongen daarbuiten op een betaalbare huurwoning. Wij zijn benieuwd naar de voorstellen van Partij 18Plus. Meer Ridderkerkers sneller in Ridderkerkse sociale huurwoningen kan alleen als er ook voldoende woningen zijn. Dus stop met het verminderen van het aantal sociale huurwoningen.

Jeroen Rijsdijk; Arianne Ripmeester; Jilles Soffree; PvdA Ridderkerk

Urgentieverklaring

De PvdA Ridderkerk vindt dat de gemeente minder streng moet zijn bij het beoordelen van urgentieverzoeken, zeker bij die op medische gronden. Als je snel slechter ter been wordt, moet je kunnen verhuizen. Drie jaar geleden moesten er veel statushouders worden gehuisvest en dat gaf spanning, ook doordat er bijna geen huurwoningen vrijkomen. Sinds iets meer dan een jaar zijn gemeenten niet meer verplicht statushouders voorrang te geven. Het aantal statushouders dat geplaatst moet worden in Ridderkerk is zeer fors gedaald en zij worden niet snel gehuisvest.


Virusvrij. www.avast.com

Meer berichten