De gids is in het gemeentehuis van Ridderkerk verkrijgbaar. (tekst en foto GvS)
De gids is in het gemeentehuis van Ridderkerk verkrijgbaar. (tekst en foto GvS) (Foto: )

"Meer doen met een laag inkomen"

  Financieel

RIDDERKERK – De gemeente Ridderkerk heeft een gids gemaakt voor inwoners met een laag inkomen. De titel is: "Meer doen met een laag inkomen". In de gids krijgen ze allerlei tips en adviezen. Veel van die inwoners komen in aanmerking voor regelingen. Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen – soms wel de helft – er geen gebruik van maken.

Informatiefolder

Wethouder Cora van Vliet heeft de komst van de informatiefolder bekend gemaakt tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad.

Toename

Het aantal inwoners met een laag inkomen is de afgelopen jaren toegenomen. Veel van hen gelden als langdurige minima. Dat gaat vooral over mensen met een AOW-uitkering en alleenstaanden.

Lastig te bereiken

Raadslid Petra van Nes (Burger op 1) merkte op dat een aantal minima lastig te bereiken is en deed daarom de suggestie om aan degenen die bij de gemeente bekend zijn, de gids toe te sturen. De wethouder zegde toe na te zullen gaan of dat mogelijk is.

Meer berichten