Hans Démoed (links) en Peter van der Valk van de rekenkamer tijdens de commissievergadering. (foto GvS)
Hans Démoed (links) en Peter van der Valk van de rekenkamer tijdens de commissievergadering. (foto GvS) (Foto: )

Nieuwe aanpak gemeente bij mensen in bijstand

Geert van Someren

RIDDERKERK – De gemeente Ridderkerk is druk doende om te schakelen naar een andere manier van werken bij het omgaan met inwoners die een uitkering krijgen. Er moet meer integraal worden geopereerd binnen de gemeente, wat inhoudt dat meer wordt samengewerkt. Wethouder Lourens Franzen heeft dat gezegd in een commissievergadering van de gemeenteraad. Met die omslag in werken volgt het college van B&W het belangrijkste advies op uit een rapport van de lokale rekenkamer over de participatiewet.

Ruim 800 van de circa 46.000 inwoners heeft een uitkering. Franzen: "Inmiddels zijn die allemaal op gesprek geweest. Doel het van het integraal werken is dat we als gemeente meer maatwerk bieden. Zo veel mogelijk mensen moeten werk vinden en van de bank afkomen". De wethouder zegt in de vergadering dat op dit moment de medewerkers klaar worden gestoomd voor de andere manier van werken. "Het wordt deels al gedaan, maar deels ook nog niet".

"Het is een omvangrijke operatie", stelt Hans Démoed van de rekenkamer in een toelichting tijdens de vergadering. "Met het leggen van verbindingen tussen onderdelen is een wereld te winnen. Het gaat ook om andere vormen van meedoen. Bijvoorbeeld eerder dagbesteding voor iemand vinden, dan bemiddelen naar werk. Tachtig procent van het bestand is moeilijk bemiddelbaar naar werk".

PvdA-raadslid Arianne Ripmeester noemt het rapport van de rekenkamer "een feest van herkenning". Démoed zegt desgevraagd dat hij op grond van gesprekken met klanten en met medewerkers van de gemeente vaststelt dat het beleid van de gemeente sociaal is. Hij heeft geen zaken opgemerkt die duiden op de aanwezigheid van medewerkers met vooroordelen. "Integendeel. We hebben een enorme betrokkenheid ervaren", zegt Démoed.

Later deze maand komt het onderwerp opnieuw aan de orde in een vergadering van de gemeenteraad. Op tafel ligt dan het voorstel om het college van B&W opdracht te geven een startnotitie te maken over het Integraal beleidskader Sociaal Domein. Die moet onder andere duidelijk maken waar de prioriteiten van de gemeente per doelgroep liggen, inclusief concrete doelstellingen en meer samenhang met het economisch beleid. Dat de uitstroom naar werk niet eenvoudig is, illustreert de wethouder met een voorbeeld

Meer berichten