Deel van het nieuwe afvalplan is dat plastic niet meer door de inwoners apart hoeft te worden gehouden. (tekst en foto Geert van Someren)
Deel van het nieuwe afvalplan is dat plastic niet meer door de inwoners apart hoeft te worden gehouden. (tekst en foto Geert van Someren) (Foto: )

Deel afval op transport naar Friesland

Scheiding 38% van het restafval

Geert van Someren

RIDDERKERK – Het meest efficiënt en het goedkoopst is om het nieuwe afvalcontract voor Ridderkerk per 1 januari 2020 op te dragen aan de NV BAR Afvalbeheer. Dat stelt het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. BAR Afvalbeheer, die onder andere het afval ophaalt in Ridderkerk, schakelt vervolgens voor de verwerking een ander bedrijf in. Een deel van het afval gaat daardoor op transport naar Heerenveen.

Het nieuwe contract geldt ook voor de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard. De drie gemeenten trekken voortaan ook op dit vlak samen op. Daardoor is meer voordeel te halen, dan voor elk afzonderlijk. BAR Afvalbeheer schakelt via de afvalinzamelaar Irado het bedrijf Omrin in voor de verwerking en nascheiding van het afval. Irado is de afvalinzamelaar van Capelle a/d IJssel, Schiedam en Vlaardingen. In deze doorschuif-constructie wordt BAR Afvalbeheer aandeelhouder van Irado.

Duurzaam

"De verwerking van het huishoudelijk restafval via Omrin is het meest duurzaam en levert de minste C02 uitstoot op in het gehele verwerkingsproces. Omrin garandeert een scheidingspercentage van 38% grondstoffen uit het restafval tegen de laagste kosten. De afstand tussen Heerenveen en de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk lijkt hierbij een nadeel te zijn", schrijft het college aan de gemeenteraad.

Direct verwerkt

"De gescheiden grondstoffen kunnen echter direct verwerkt worden op het Ecopark De Wierde in Heerenveen tot herbruikbare grondstoffen. Dit in tegenstelling tot andere verwerkers die voor onze gemeenten weliswaar dichterbij zijn.

Zij kunnen het PMD (plastic verpakkingen, metalen blikjes en drinkpakken, red.) alleen nascheiden, waarna dat PMD lange afstanden moet afleggen voordat er een goede bestemming voor is. De totale keten is hierbij dus langer dan de situatie om het afval in Friesland te verwerken".

Korte afstand

"Het ingezamelde restafval wordt door de NV BAR Afvalbeheer op korte afstand van onze gemeenten overgeslagen bij Irado. Voertuigen van Omrin, die rijden op biogas gemaakt uit vergisting van GFT afval, rijden het restafval van Irado en de NV BAR Afvalbeheer naar de afvalverwerking in Heerenveen. De samenwerking met Irado beperkt zich niet alleen tot het verwerkingscontract huishoudelijk afval.

Gezamenlijk aanbesteden

Te denken valt hierbij aan het gezamenlijk aanbesteding van voertuigen, routeoptimalisatie programma's, communicatie, personeelsaangelegenheden, uitwisselen ervaringen etc. In de komende periode zal gekeken worden in hoeverre beide partijen elkaar beter en efficiënter kunnen maken met behoudt van eigen zelfstandigheid", aldus het college, waarin wethouder Marten Japenga verantwoordelijk is voor het nieuwe afvalplan.

Monitoring

"Bij de invoering en verwerken van het restafval met nascheiding worden de effecten van de invoering gemonitord en gerapporteerd", zegt het college toe. "Dit om na te kunnen gaan of de gegarandeerde scheidingspercentages behaald worden en welke effecten dit heeft op het scheidingspercentage en verwerkingskosten in de gemeente Ridderkerk".

Meer berichten