In de nieuwe fractie van EVR is geen sprake van eenheid. V.l.n.r. Cora van Vliet, Wim van der Linden en Ad Los. (tekst en foto GvS)
In de nieuwe fractie van EVR is geen sprake van eenheid. V.l.n.r. Cora van Vliet, Wim van der Linden en Ad Los. (tekst en foto GvS) (Foto: )

Voorzitter is streng voor EVR raadsleden: 'Drie is te veel'

RIDDERKERK – Bij een vergadering van een raadscommissie in Ridderkerk is afgelopen week voorzitter Kees van der Duijn Schouten streng opgetreden tegen de drie aanwezige leden van Echt voor Ridderkerk (EVR). Hij houdt daarbij vast aan het reglement van de gemeenteraad, dat slechts twee personen per partij toestaat aan te schuiven.

Het probleem is het gevolg van het door Cora van Vliet – na haar aftreden als wethouder – weer lid worden van de gemeenteraad, zonder dat ze een eigen groep heeft benoemd. Ze maakt deel uit van een groep partijleden die enige tijd geleden oprichter Ad Los en de nieuwe wethouder Laurens Franzen royeerden wegens een kleine contributieschuld, terwijl ze met een paar duizend euro over de brug kwamen om de raadsverkiezingen van vorig jaar mede te financieren.

Publieke tribune

Tijdens een korte schorsing met overleg tussen het raadslid Wim van der Linden en het burgerraadslid Gert Jan Kaptein wordt besloten dat laatstgenoemde plaatsneemt op de publieke tribune. Van der Linden, die mede oprichter is van de partij, merkt op dat hij recent is benaderd door college raadslid Jim Kloos om ook toe te treden tot de groep van Van Vliet. Hij is niet ingegaan op die poging om fractievoorzitter Ad Los te isoleren.

Niet twee aan het woord

De voorzitter van de commissievergadering legt de leden van EVR nog een andere beperking op. Per fractie mag maar één lid het woord voeren. Willen twee leden van een fractie toch hun 'eigen' zegje doen, dan krijgt geen van beiden het woord. Hun vragen mogen ze vervolgens schriftelijk indienen. Dat gebeurt bij het agendapunt over de 'de Participatiewet in Ridderkerk'. Wethouder Franzen zegt desgevraagd toe dat hij er naar streeft de vragen te beantwoorden voor de eerstvolgende raadsvergadering, die op 19 september wordt gehouden.

Opvallend

Opvallend in dit verband is dat burgemeester Attema voor de zomervakantie in een raadsvergadering wel heeft gedoogd dat twee leden van EVR beiden het woord voerden in een debat. Normaliter is dat één raadslid per fractie.

Meer berichten