Zonder geldige kaart kan een dergelijke parkeerplaats niet worden gebruikt. (foto GvS)
Zonder geldige kaart kan een dergelijke parkeerplaats niet worden gebruikt. (foto GvS) (Foto: )

Achterstand uitgifte IP-vergunningen

Invaliden zijn zwaar gedupeerd

Geert van Someren

RIDDERKERK – De gemeente Ridderkerk kampt met achterstanden bij het verlengen van algemene parkeervergunningen voor invaliden. Die zijn dusdanig groot dat de betreffende inwoners hun nieuwe kaart niet ontvangen voor de datum dat de oude is verlopen. Ze zijn hierdoor ernstig gedupeerd

Net als bij het verlopen van paspoorten en rijbewijzen, stuurt de gemeente vooraf een waarschuwing aan de eigenaren van een dergelijke parkeervergunning dat die binnenkort verloopt. De datum waarop dit gebeurt ligt ongeveer 2½ maand voor de verloopdatum. Een periode van twee maanden voor de afhandeling blijkt momenteel niet afdoende.

te veel aanvragen

Tegenover mensen die bellen met de vraag waar hun parkeerkaart blijft, geeft een ambtenaar van de gemeente toe dat "het tegenzit, omdat er te veel aanvragen zijn". De ambtenaar is niet in staat te vertellen, wanneer betrokkene de vergunning krijgt. Wel wordt gesteld dat inmiddels een extra ambtenaar is ingezet, om de aanvragen weg te werken. Hiermee is in Ridderkerk een situatie ontstaan die enigszins vergelijkbaar is met de achterstanden bij het CBR voor het verlengen van rijbewijzen.

Een betrokkene stelt tegenover Het Zuiden het vreemd te vinden dat de gemeente niet uit zichzelf de aanvragers tijdig informeert over de achterstand. Doordat de betreffende invaliden niet meer gebruik kunnen maken van de speciale parkeervakken, zijn ze ernstig gedupeerd. Niet alleen is hun mobiliteit beperkt, sommigen hebben vanwege hun beperking de extra breedte van zo'n parkeervak nodig om in en uit de auto te komen.

Het Zuiden heeft de voorlichter van het college van B&W gevraagd om een reactie. Ook is verzocht om aan te geven hoe lang de wachttijd is. Ondanks dat een en ander ruim op tijd is gevraagd, is niet op de vragen gereageerd.

niet bekend hoe lang de wachttijd is

Meer berichten