Plattegrond van Nieuw Reijerwaard uit het provinciale inpassingsplan in 2012. De drie windturbines zijn aangeduid met lichtgroene rondjes. (illustratie provincie ZH)
Plattegrond van Nieuw Reijerwaard uit het provinciale inpassingsplan in 2012. De drie windturbines zijn aangeduid met lichtgroene rondjes. (illustratie provincie ZH) (Foto: )

Bouw 2 windturbines gaat beginnen

door Geert van Someren

Deelname Groene Stroom

RIDDERKERK – Elk moment kan in Nieuw Reijerwaard de bouw beginnen van twee van de drie windturbines die daar komen te staan. De turbines komen langs de Verbindingsweg, die op dit moment ingrijpend wordt gereconstrueerd. Na afwikkeling van alle procedures zijn de vergunningen voor de twee windmolens inmiddels definitief.

Omwonenden die vinden dat hun woning of bedrijf minder waard wordt, kunnen een beroep doen op planschade. Bijzonder is dat de lokale organisatie Groene Stroom betrokken is bij de uitvoering.

De drie windturbines staan in het zogeheten inpassingsplan dat de provincie Zuid-Holland jaren geleden heeft opgesteld voor de realisatie van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR), waaraan Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam deelnemen, stelt als doel van het gebied het meest duurzame bedrijventerrein in zijn soort te maken. Met de energiereus Engie heeft de GRNR een 25-jarig contract gesloten voor de productie en exploitatie van duurzame energie. Het gaat daarbij niet alleen om de drie turbines, maar ook over de plaatsing van zonnepanelen en het installeren van duurzame toepassingen voor warmte- en koudeopslag. Op dit moment is de vergunning definitief voor twee van de drie turbines. Voor de derde turbine geldt een aparte procedure, omdat daar nu nog bedrijvigheid is.

Hoogte

In het provinciale inpassingsplan is vastgelegd dat de zogeheten tiphoogte van de turbines maximaal 150 meter mag zijn. Elke turbine is goed voor 2,5 MW. Bij een standaard gehanteerd bedrag van 1,4 miljoen euro per MW, kost elke windmolen 3,5 miljoen euro. Schijnt de zon op de mast en rotorbladen van een windmolen, dan leidt dit tot zogeheten slagschaduw. Om overlast voor omwonenden wat betreft dit soort schaduw te beperken, moeten de turbines volgens de milieuwetgeving soms stilstaan. Om in aanmerking te komen voor planschade, moet daar uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van het inpassingsplan een beroep op worden gedaan. Die termijn loopt af op 11 februari 2020.

Coöperatie

Bijzonder is dat de Ridderkerkse coöperatie Groene Stroom bezig is met de ontwikkeling van één van de drie windturbines. Eerder was de coöperatie betrokken bij de realisatie van zonnepanelen op De Fakkel en op sporthal De Werf in Slikkerveer. De Groene Stroom wil aan de leden de mogelijkheid geven deel te nemen aan het windproject in Nieuw Reijerwaard, zodat de opbrengsten terugvloeien naar bewoners en bedrijven in de omgeving. Dat vergroot de betrokkenheid van bij het project betrokken partijen, stelt Groene Stroom.

de vergunningen voor de twee windmolens zijn inmiddels definitief

Meer berichten