Ria Keijzer: "Ik wil laten zien hoe interessant kerk-zijn is". (foto GvS)
Ria Keijzer: "Ik wil laten zien hoe interessant kerk-zijn is". (foto GvS) (Foto: )

Ria Keijzer stimuleert graag mensen

Door: Geert van Someren

"Geloven is zo gek nog niet"

Bij de Protestantse Kerk in Bolnes waait een frisse wind. Sinds een paar maanden werkt Ria Keijzer - Meeuwse (60) er als kerkelijk werker.

Ridderkerk - "Ik hoop nieuw elan te brengen door theologie te combineren met opbouwwerk", vertelt Ria. "Ik heb dat in diverse gemeenten eerder gedaan. De kunst is mensen met elkaar in verbinding te brengen door het organiseren van activiteiten. Daar ben ik vrij goed in, zo is gebleken, en ik doe het graag". De lach is nooit ver weg op het gezicht van Ria. De Protestantse Kerk in Bolnes is voor haar geen onbekend terrein. Ze was er in voorgaande jaren vaker gastvoorganger. Ze werkte eerder in Delfshaven, Voorburg, Hendrik Ido Ambacht, Dordrecht, Vleuten, IJsselmonde en Amstelveen. Ria heeft na haar theologische opleiding jaren geleden, ervoor gekozen opbouwwerker te worden en geen predikant.

Ria: "Hier ben ik benoemd op de plek van een predikant en sta dicht bij de werkvloer". Ze staat eens in de vier weken zondags op de kansel. Het enige wat ze daarbij niet kan doen, zijn doop, Avondmaal of een huwelijkssluiting. Dat is voorbehouden aan een predikant. "Ik sta niet graag op eenzame hoogte. Ik heb een hekel aan hiërarchie en voel me niet als het opperhoofd van de clan. Je moet het in de gemeente samen doen. Je moet in mijn werk ook niet te moralistisch zijn. Ik voel me prettig in een kerk met ruimte voor een eigentijdse zienswijze. Bij het pastoraal werk sluit je aan op wat mensen meemaken en geloven".

Ideeën heeft Ria genoeg. Ze werkt er met groot enthousiasme en veel inzet aan. "Werk en ik liggen dicht bij elkaar", weet ze van zichzelf. "Dat betekent veel beschikbaarheid en wijs omgaan met je tijd". De kerk had wat moeilijker jaren, maar het is een misverstand dat ze is binnen gehaald om schoon schip te maken. "Schoon schip maken, dat bleken de mensen hier zelf te kunnen. Ik ben binnen gehaald vanwege mijn ervaring met gemeenteopbouw en enig vakmanschap daarin".

De Ridderkerkse geloofsgemeenschap is met 18 kerken groot. Is samenwerken een optie? "Je kunt alleen samenwerken met partners die dat willen", merkt Ria realistisch op. "Met de ene kerk ligt dat meer voor de hand dan met de andere. Leer en visie moeten niet te ver van elkaar staan. Ik vind dat geloven je plezier moet geven, moet inspireren. Waar die positiviteit bestaat en waar maatschappelijke gerichtheid is, liggen kansen. In de kerk waar ik werk, is een sterke onderlinge aandacht en veel gevoel voor de eigen tijd en de cultuur".

Voorlopig heeft ze werk genoeg in Bolnes. Een voorbeeld van een van haar plannen? "De kerk wil meer missionair zijn. Kijken wat je in de buurt kunt doen. Denk aan een laagdrempelige kerstavondviering en een projectkoor met mensen uit kerk en buurt. Overdag is de kerk op 24 december dan een herberg met een inloopprogramma voor jong en oud. Hopelijk ervaren mensen hoe boeiend de kerk is en werkt het mee aan een positieve beeldvorming".

Meer berichten