In de boomgaard zijn eind april vorig jaar – onder de dreiging van een dwangsom – jonge notenbomen geplant. (foto GvS)
In de boomgaard zijn eind april vorig jaar – onder de dreiging van een dwangsom – jonge notenbomen geplant. (foto GvS) (Foto: )

Exploitatie bedrijventerrein kantje boord

Net als eerder de accountant van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) zijn zorgen over de grondexploitatie van het nieuwe bedrijventerrein benoemde, noemt nu ook de accountant Deloitte van de gemeente Ridderkerk het risico dat er uiteindelijk geld bij moet, hoog. Positief is dat dit jaar voor het eerst reserveringen voor kavels zijn gemaakt, tegen de berekende grondprijs van circa 300 euro per vierkante meter.

Door Geert van Someren

Ridderkerk - Opmerkelijk is dat de gemeentelijke accountant in zijn verslag over de jaarrekening van 2018, het niet aanleggen van de derde ontsluiting van Nieuw Reijerwaard als enige mogelijkheid noemt om toekomstige tegenvallers nog te kunnen opvangen. Opmerkelijk, omdat jaren geleden veel is gesproken over die circa 14 miljoen kostende derde ontsluiting, maar die werd in 2013 uitdrukkelijk niet opgenomen in het provinciale inpassingsplan. Diverse ondernemers in het gebied en de gemeente Barendrecht wilden die weg door de 'boomgaard' tussen Veren Ambacht en Nieuw Reijerwaard juist wel. Zonder een nieuwe procedure, komt de derde ontsluiting er niet. De grond ligt op het grondgebied van Ridderkerk, waar veel weerstand is tegen het opofferen van de 'boomgaard', nadat deze na jarenlang procederen opnieuw is beplant.

Uit het verslag van de gemeentelijke accountant blijkt dat als de derde ontsluiting er komt, het kantje boord is of de drie deelnemende gemeenten uiteindelijk geld zullen overhouden aan de exploitatie van het bedrijventerrein of dat ze er verlies op gaan lijden. De accountant noemt een bedrag van 295 miljoen euro dat nog moet worden gerealiseerd door de verkoop van grond. Als alles volgens plan verloopt houden Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam aan het einde van de rit samen 343.000 euro over. "Het risicoprofiel van de GRNR is en blijft hoog", schrijft Deloitte in het verslag.

De accountant: "Wanneer het besluit wordt genomen om de derde ontsluiting wel te realiseren, heeft dit als effect dat elke tegenvaller in kosten of opbrengsten gecompenseerd moet worden of het zal leiden tot een verwacht nadelig exploitatieresultaat waarvoor een voorziening moet worden getroffen". De opbrengsten en tekorten moeten door de drie gemeenten elk voor een derde worden gedeeld.

In 2018 had de GRNR enerzijds te maken met minder opbrengsten door verkopen dan geraamd en anderzijds een stijging van nog te maken kosten. Om dat verschil te dekken, is besloten geen stukken grond meer te verkopen met de sinds de start van de verkoop in het voorjaar van 2015 geldende pionierskorting.

Meer berichten