Burgemeester Anny Attema is in het college verantwoordelijk voor zaken als veiligheid en handhaving. (foto Gem. Ridderkerk)
Burgemeester Anny Attema is in het college verantwoordelijk voor zaken als veiligheid en handhaving. (foto Gem. Ridderkerk) (Foto: Jos Wesdijk)

Geen aanpak gebruik lachgas

Geen snelle aanpak gebruik van lachgas

Heftige roes van paar minuten

RIDDERKERK – Het college van B&W van Ridderkerk is niet van plan op korte termijn iets te doen aan het sterk toegenomen gebruik van lachgas als drug door jongeren. Gekeken wordt of het mogelijk is in regionaal verband de verkoop van lachgas aan particulieren terug te dringen. Het college verwacht daar in het eerste kwartaal van volgend jaar meer duidelijkheid over.

"Lachgaspatronen worden voornamelijk aangetroffen op plaatsen waar jongeren samen komen", zo heeft het college geantwoord op vragen van het SGP-raadslid Anton Rottier. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de parkeerplaats bij De Fakkel, het Vlietplein en het Huygensplantsoen. De politie heeft geconstateerd dat jongeren steeds meer literflessen met lachgas met zich mee dragen. Met die flessen vullen jongeren ballonnen.

"Vanuit het jongerenwerk bestaat het beeld, dat veel jongeren tussen de 15 en de 25 jaar weleens lachgas hebben gebruikt", zo stelt het college in het antwoord. "Onder de jeugd wordt heel luchtig gedaan over het gebruik van lachgas. Jongeren kennen en overzien de gevolgen niet van het gebruik".

Niet verboden

Probleem bij het tegengaan van lachgas is dat verkoop op zich niet is verboden. Wel valt het onder de Warenwet. Het is kleurloos gas dat vroeger werd gebruikt als narcosemiddel. Door het inademen komt de gebruiker in een korte maar heftige roes die een paar minuten duurt. Soms moet je spontaan lachen; vandaar de naam. Na ongeveer vijf minuten is het effect weg.

Helemaal ongevaarlijk is het niet als drug. Misselijkheid en duizelig zijn komen voor. Daardoor kun je het evenwicht verliezen en vallen. Ook voelen benen slap. Een ander gevolg kan zijn dat je wazig ziet. Het risico op verslaving is nog onduidelijk. Wel zijn er tekenen dat bij veelvuldig gebruik neurologische schade zou kunnen ontstaan. Voor het milieu is het gas schadelijk, meer dan bijvoorbeeld CO2.

Meer berichten