Op dit wegdeel zijn de verkeersmetingen uitgevoerd. (tekst en foto GvS)
Op dit wegdeel zijn de verkeersmetingen uitgevoerd. (tekst en foto GvS) (Foto: )

Verkeer niet drukker op Populierenlaan

Geert van Someren

RIDDERKERK – Tegen de verwachting van de omwonenden en de werkgroep Lucht en Geluid in, rijdt er niet meer verkeer op de Populierenlaan in Ridderkerk dan in vorig jaren. Integendeel, het aantal motorvoertuigen daalde met enkele procenten zelfs iets. Ook het aantal zware vrachtwagens blijft met 88 stuks op een relatief laag niveau. In opdracht van de gemeente uitgevoerde metingen wijzen dat uit.

De Populierenlaan is een verbindingsweg. De weg verbindt niet alleen diverse wijken, maar wordt ook gebruikt om via Nieuw-Reijerwaard van en naar Barendrecht te komen. De Werkgroep Lucht en Geluid heeft de zorg geuit dat bij files op de A15/A16 gemotoriseerd verkeer onder de Populierenlaan als sluiproute gebruikt. Ook zou de afsluiting van een deel van de Rijksstraatweg voor zwaar verkeer leiden tot een verkeerstoename, vooral van vrachtwagens.

Metingen

Uit de verkeersmetingen die in mei van dit jaar op het westelijk deel van de Populierenlaan zijn uitgevoerd, blijkt het tegendeel, zo heeft het college van B&W in een brief laten weten. De cijfers zijn vergeleken met in 2018 en 2017 gehouden tellingen. Daaruit blijkt dat op een gemiddelde werkdag het aantal motorvoertuigen is gedaald van bijna 12.500 naar iets meer dan 11.800 wagens. Een daling van ruim 4%. Uit de metingen komt verder naar voren dat ongeveer 7,5% van het gemotoriseerd verkeer geen personenauto is. Dat zijn vooral bestelbusjes. Per dag rijden er gemiddeld 88 zware vrachtauto's. Dat zijn er meer dan in 2017, maar het college vindt dat aantal "nog steeds erg laag".

Zelfde periode

Om er zeker van te zijn dat geen externe factoren van invloed zijn op de metingen van dit jaar, worden die in oktober c.q. november nogmaals uitgevoerd. Dat is de periode waarin ook de metingen van 2017 en 2018 zijn gehouden. Een van die factoren zou het werk kunnen zijn dat op dit moment wordt uitgevoerd op de Verbindingsweg in Nieuw-Reijerwaard. Die weg ligt in het verlengde van de Populierenlaan.

Meer berichten