Een voorbeeld van achterstallig onderhoud op de dijktrap bij Maasdonck in Bolnes. (tekst en foto GvS)
Een voorbeeld van achterstallig onderhoud op de dijktrap bij Maasdonck in Bolnes. (tekst en foto GvS) (Foto: )

Meer onderhoud openbare ruimte

RIDDERKERK – De gemeenteraad heeft volmondig ingestemd met het plan van het college van B&W om het onderhoud voor winkelcentra, woonwijken en industriegebieden naar een hoger niveau te brengen.

Crisis

Tijdens de economische crisis in de periode van 2010 tot 2012 is het onderhoud uit een oogpunt van bezuinigingen naar een lager niveau gebracht.

Ingelost

Met het voorstel heeft het college een actiepunt uit het coalitieakkoord ingelost. Op tal van plaatsen is het onderhoudsniveau inmiddels naar een te laag niveau gezakt, vind het college. Die plekken worden eerst aangepakt. De rest volgt tijdens gepland onderhoud. Het betere onderhoud betaalt zich onder andere uit in meer veiligheid en een fraaier straatbeeld.

In winkelcentra is het onmogelijk om het onderhoud terug te brengen op het oude niveau, zo heeft wethouder Peter Meij in de gemeenteraad gezegd. "Dat kost 1,5 miljoen. Het is niet haalbaar en onbetaalbaar".

Meer berichten