Foto: Persgroep

Nader onderzoek brandveiligheid hoge gebouwen

RIDDERKERK – Van de 69 hoge gebouwen in Ridderkerk zijn er vier die wat betreft de brandveiligheid van gevels mogelijk een risico vormen, zo is gebleken uit een onderzoek van de gemeente. Verder onderzoek van de gemeente samen met de eigenaren en de veiligheidsregio moet uitwijzen of de gebouwen daadwerkelijk een gevaar vormen, zo heeft het college van B&W aan de gemeenteraad laten weten.

Onderzoek vond op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken plaats in alle Nederlandse gemeenten, onder andere naar aanleiding van een desastreuse gevelbrand in Engeland, waarbij tientallen doden waren te betreuren. Van de vier gebouwen in Ridderkerk is geen een zorginstelling. De eigenaren krijgen de mogelijkheid om met aanvullende informatie te komen, waardoor de risicoscore volgens het college mogelijk kan worden gereduceerd. "Mocht de aanvullende informatie niet leiden tot andere bevindingen, dan zal de gemeente de eigenaar verzoeken een uitgebreid onderzoek te laten uitvoeren of de gevels voldoen aan het Bouwbesluit", aldus het college. Ook wordt bekeken of extra maatregelen nodig zijn, zoals het installeren van extra brandpreventie. De gemeente heeft in de informatie aan de gemeenteraad niet bekend gemaakt om welke gebouwen het gaat.

Meer berichten