De begrippen participatie, inburgering en integratie.kwamen aan  bod (foto: PR)
De begrippen participatie, inburgering en integratie.kwamen aan bod (foto: PR) (Foto: )

Burgerplatform PPVR organiseerde bijeenkomst statushouders

Ridderkerk - Zaterdag 6 juli jl. was er in De Loods een tweede bijeenkomst van het burgerplatform PPVR (Platform Participatie Vluchtelingen Ridderkerk) met statushouders. PPVR organiseert twee ontmoetingen per jaar met de statushouders om elkaar te ontmoeten en onderwerpen met elkaar te bespreken waar je als statushouder tegenaan loopt.

In deze bijeenkomst spraken we met elkaar over de begrippen participatie, inburgering en integratie. Voor veel Nederlanders zeggen deze begrippen ook weinig, laat staan als je een statushouder bent die de Nederlandse taal nog niet goed beheerst. Toch is het belangrijk van welk begrip je uitgaat. Moet je je eigen identiteit, waarden en normen achter je laten of mag je die inbrengen in onze samenleving? Wat motiveert beter dan het gevoel dat jij als mens jezelf mag zijn in onze open samenleving.

We spraken er ook over hoe belangrijk het is om een buddy/maatje te hebben die je kan helpen de weg te wijzen, je vragen te beantwoorden, brieven te lezen. Vaak ontstaan er vertrouwensbanden tussen de statushouder en de buddy/maatje zodat er 'meer' aan de orde kan komen dan alleen praktische zaken.

Omdat nog niet iedere statushouder de Nederlandse taal goed beheerst, waren er drie tolken aanwezig, die in het Arabisch, Farsi en Tigrinya de communicatie ondersteunden. De bijeenkomst werd afgesloten met een interculturele maaltijd waarbij nog allerlei informatie onderling werd uitgewisseld. Het was een levendige ontmoeting, waarin ook veel ruimte was voor het onderlinge gesprek, die we met hulp van vrijwilligers mochten organiseren.

Het PPVR heeft als uitgangspunt 'elkaar ontmoeten, van elkaar leren.' Dat mogelijk maken is één van de speerpunten van het PPVR. Het werven van buddy's/maatjes is een tweede doelstelling. Iemand hebben om tegen aan te praten is belangrijk voor de statushouder. Buddy's/maatjes kunnen tijdig signaleren waar iets fout gaat en verbeterd zou kunnen worden.

Wordt buddy/maatje en/of taalcoach. U beleeft er veel plezier aan en helpt anderen op weg om zich snel thuis te voelen in onze samenleving. Aanmelden bij 't Gilde Ridderkerk spg.ridderkerk@gmail.com

Meer berichten