Lucien Westbroek (midden) vraagt zich af of men nog vertrouwen in het management van het zwembad heeft. (foto GvS)
Lucien Westbroek (midden) vraagt zich af of men nog vertrouwen in het management van het zwembad heeft. (foto GvS) (Foto: )

Interpellatie over incidenten zwembad

18Plus kritisch over situatie bij zwembad

Interpellatie in gemeenteraad

door Geert van Someren

RIDDERKERK – Fractievoorzitter Lucien Westbroek van Partij 18Plus wil morgenavond tijdens de raadsvergadering een interpellatie houden naar aanleiding van de incidenten die onlangs plaatsvonden in zwembad De Fakkel. Formeel moet de gemeenteraad voor het houden van een interpellatie in meerderheid met het verzoek instemmen. De verwachting is dat het in dit geval vrijwel zeker zal gebeuren.

Bij de incidenten zorgden jongeren voor ongeregeldheden. Ondermeer klommen zij van buiten over de hekken om in het zwembad te komen. Vanwege de drukte was de toegang gesloten, omdat het maximum aantal badgasten was bereikt. De situatie liep vervolgens door wangedrag zo uit de hand, dat het besluit werd genomen het zwembad te ontruimen.

Een interpellatie is een in de gemeenteraad vrijwel ongebruikt middel om meer inlichtingen over een situatie te krijgen. Meestal worden mondelinge of schriftelijke vragen gesteld over een onderwerp, maar dat instrument heeft beperkingen. Degene die in dit geval meer inlichtingen moet geven is het college van B&W waarin burgemeester Anny Attema verantwoordelijk is voor het handhaven van de openbare orde.

Lucien Westbroek heeft een hele serie vragen opgesteld die hij aan de orde wil hebben. Hij herinnert de burgemeester eraan dat ze in mei aangaf dat er nog volop overleg was over een nieuw veiligheidsplan voor het zwembad en dat het plan in de zomer in werking zou treden. Hij wil weten of het nieuwe plan al in werking was op 29 juni, de dag dat de incidenten plaatsvonden.

Verder wil hij weten of de aanwezige camerabewaking afdoende is en of er beelden zijn opgevraagd. Ook vraagt hij of volgens de burgemeester de veiligheid niet was gegarandeerd en waarom het recreatie-bad niet voor onbepaalde tijd is gesloten "totdat drastische en concrete maatregelen van kracht zijn".

Westbroek merkt op dat in eerste instantie werd gemeld dat het bad dicht moest wegens een technische storing. Hij vindt dat het erop lijkt dat men incidenten in de doofpot wil stoppen en koppelt daar de vraag aan of het college nog vertrouwen heeft in het management van De Fakkel, dat in het beheer is bij SenW.

Ook vraagt hij zich af waarom het nieuwe toegangssysteem nog niet in gebruik is. Bij diverse zwembaden zouden daar positieve ervaringen mee zijn opgedaan om raddraaiers te weren. Uiteraard zijn die systemen niet in staat om jongeren die over hekken klimmen buiten het zwembad te houden. Dat vergt extra beveiliging.

Meer berichten