Het debat in de raad over het aangepaste IAP en over de nieuwbouw voor het Gemini vormde een avondvullend programma. (foto GvS)
Het debat in de raad over het aangepaste IAP en over de nieuwbouw voor het Gemini vormde een avondvullend programma. (foto GvS)

Raad akkoord met mega investering

Kosten nieuwbouw 17 miljoen euro

door Geert van Someren

RIDDERKERK – De gemeenteraad is akkoord gegaan met de nieuwbouw van het Gemini College. Het nieuwe gebouw komt te staan op het huidige hoofdveld van voetbalclub RVVH. Met de nieuwbouw is een voor Ridderkerkse begrippen ongekende investering gemoeid. Naast het eerder beschikbaar gestelde krediet van 9,3 miljoen euro, is een extra bedrag van 7,7 miljoen euro nodig.

De oorzaak van het enorme, extra krediet is drieledig. Sinds drie jaar geleden werd besloten tot de nieuwbouw, zijn de bouwkosten sterk gestegen. Hetzelfde geldt voor hogere eisen op het gebied van duurzaamheid die de rijksoverheid stelt aan nieuwe scholen. Ook dient volgens de normen de BTW in de bouwsom te worden opgenomen.

Het opnieuw inrichten van de sportvelden en de bouw van een sportzaal pakt eveneens beduidend duurder uit. Bijna 2,4 miljoen euro meer dan het eerdere budget van 6,3 miljoen euro. Wethouder Henk van Os zegde toe dat de herinrichting van Sportpark Ridderkerk in nauw overleg met RVVH zal plaatsvinden. Gekeken zal worden of het huidige kunstgras op het hoofdveld kan worden herbruikt op veld 3.

Wethouder Peter Meij liet desgevraagd in de gemeenteraad weten dat hij verwacht in de loop van dit jaar in overleg met de provincie meer duidelijkheid te kunnen geven over het wel of niet opheffen van de claim op het tramtracé. Dat loopt over een hoek van het sportpark.

IAP

Tijdens de raadsvergadering werd ook uitvoerig door de gemeenteraad gedebatteerd over de actualisatie van het Integraal Accommodatieplan (IAP), dat door het college van B&W is opgesteld. Bijzonder is dat de raad niet werd gevraagd akkoord te gaan met die aangepaste visie voor het gemeentelijk vastgoed, maar om daar kennis van te nemen. Zodra onderdelen van het plan worden uitgevoerd, komt het college daar afzonderlijk mee naar de gemeenteraad.

Op korte termijn zal de Beverbol in Bolnes worden gesloopt, om plaats te maken voor woningen. In de plint van die nieuwbouw is plaats voor een maatschappelijke invulling. Daar is in de wijk behoefte aan. Over het niet slopen van de Sporthal Drievliet werd uitvoerig gesproken. Winkeliers op het Vlierplan is in de eerste versie van het IAP drie jaar geleden toegezegd dat die wel zou worden gesloopt. Ze wilden daarna de uitstraling van het winkelcentrum verbeteren.

Wethouder Van os erkende dat de nieuwe visie een "domper" was voor de betrokkenen, maar dat tijden veranderen en er nu anders over wordt gedacht. Van een uitbreiding van de Lidl is volgens wethouder Van Os in ieder geval geen sprake, omdat niet aan de parkeernorm kan worden voldaan. De wethouder zegde toe in overleg met de winkeliers te gaan. Ook zegde hij toe dat de in de tijd naar achteren geschoven nieuwbouw van basisschool De Wingerd te realiseren in 2021 in plaats van 2022. Daar was in een amendement van Petra van Nes (Burger op 1) om gevraagd, maar dat werd ingetrokken na de toezegging van de wethouder.

Meer berichten