Bovenop de geluidswal komen schermen, zodat de woonwijken erachter minder last hebben van het verkeer op de Rotterdamseweg. (tekst en foto Geert van Someren)
Bovenop de geluidswal komen schermen, zodat de woonwijken erachter minder last hebben van het verkeer op de Rotterdamseweg. (tekst en foto Geert van Someren)

Verhogen geluidswallen kost half miljoen

RIDDERKERK – De gemeente Ridderkerk wil de geluidswering langs de Rotterdamseweg zowel bij Het Zand als bij Drievliet verhogen. Bovenop de bestaande geluidswal zullen schermen worden geplaatst. Het college van B&W heeft de gemeenteraad daar een voorstel voor gezonden, dat in juli op de agenda komt.

Voor de verhoging van de wal bij Het Zand is een aanvullend krediet nodig van 282.000 euro. De verhoging bij Drievliet vergt een extra investering van 228.000 euro. De gemeenteraad krijgt hiervoor een voorstel van het college.

Extra geld is dit jaar ook nodig om geluid-reducerend asfalt neer te leggen op het zuidelijk deel van de Rotterdamseweg, in plaats van 'gewoon' asfalt. Dat werk wordt uitgevoerd door de eigenaar van de weg, het waterschap Hollandse Delta. De meerkosten van 107.000 euro zijn voor rekening van de gemeente Ridderkerk. Om ervoor te zorgen dat bij een volgend onderhoudswerk op de Rotterdamseweg de extra kosten voor geluid-reducerend asfalt niet in één keer moeten worden betaald, stelt het college aan de gemeenteraad voor daar elk jaar 10.700 euro voor te reserveren in de begroting.

Meer berichten