De versmarkt wordt verbouwd en zal daardoor meer open worden naar buiten toe. (tekst en foto Geert van Someren)
De versmarkt wordt verbouwd en zal daardoor meer open worden naar buiten toe. (tekst en foto Geert van Someren) (Foto: )

Plan gebied Ridderhof

Tekst door Geert van Someren

RIDDERKERK – De gemeente Ridderkerk gaat een zogeheten inrichtingsplan opstellen voor het gebied in het centrum dat bestaat uit het parkeerterrein van de weekmarkt, de Jan Steenstraat en de parkeerplaats achter de Ridderhof. De gemeente wil dat doen in overleg met betrokkenen en zal geld beschikbaar stellen voor de inrichting van het gebied.

Een belangrijke ontwikkeling is dat door de vastgoedeigenaar de Versmarkt aan de Jan Steenstraat zal worden verbouwd. Die wordt meer open naar buiten toe, zo schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. Dat heeft invloed op de buitenruimte.

Rembrandtweg

Andere belangrijke zaken die nu spelen zijn volgens het college de nieuwbouw aan de Rembrandtweg, de plaats van de weekmarkt en het laden en lossen bij de winkels in het centrum.

Centrum

Op dit moment werkt de gemeente al aan het opstellen van een Ontwikkelperspectief Centrum. Eerder heeft de gemeenteraad de startnotitie van dat perspectief goedgekeurd. In de notitie staat onder meer dat het college er zo veel mogelijk naar streeft om plannen in het centrum te laten doorgaan. Het college maakt daarbij de kanttekening dat als plannen een grote impact hebben op de omgeving, er een goede afstemming moet zijn met het Ontwikkelperspectief.

Investeringsvoorstel

Het college wil in december dit jaar, nadat het Ontwikkelperspectief is vastgesteld, een voorstel aan de gemeenteraad doen voor een investering in de herinrichting van het gebied op basis van het inrichtingsplan. Dat werk zal dan in 2020 worden uitgevoerd.

Meer berichten