Foto:

Brug geen oplossing voor vrachtverkeer

In de polder is geen snelweg

door Geert van Someren

RIDDERKERK – De aanleg van een brug over de Nieuwe Maas tussen Ridderkerk en Krimpen is geen alternatief voor het vrachtverkeer op de A15 en A16. Het biedt alleen een alternatief voor het lokale verkeer in de Krimpenerwaard, om die polder in en uit te rijden. Er is in de polder geen enkele robuuste route in de richting van de A15 of de A20. De enige geschikte vervolgroute voor vrachtverkeer dat over die nieuwe brug in Krimpen zou aankomen, loopt over de Algerabrug. En die moet nu juist ontlast worden.

Bij de plannen voor een nieuwe oeververbinding is de keus tussen de aanleg van een brug tussen Feijenoord en De Esch of een verbinding tussen Ridderkerk en Krimpen. Recent heeft een vervoersorganisatie gepleit voor een brug bij Ridderkerk, omdat het vrachtverkeer daar baat bij zou hebben. Bij de keus voor een brug tussen Ridderkerk en Krimpen is echter niet de aanleg van een doorgaande route in de Krimpenerwaard inbegrepen. Dat zou wel een alternatief bieden, in een weg onderlangs Krimpen en dan noordwaarts over de IJssel en aansluiting geven op de A20 bij Moordrecht. Dat is echter wel een megaproject en vergt een veelvoud aan investeringen, dan de 500 miljoen euro die nu beschikbaar is voor een stadsbrug. En dat nog los van de vraag of het aanleggen van een snelweg door de natuur van de Krimpenerwaard wel wenselijk is.

Voor het openbaar vervoer doet een brug bij Krimpen in de huidige plannen niets, dit in tegenstelling tot de brug bij Feijenoord. Wat dat betreft kan beter het doortrekken van de metro van Capelle naar Krimpen worden besproken. Ook van belang zijn plannen die de verkeersproblemen van en naar de Algerabrug aanpakken. Voor Ridderkerk is de aanleg van een brug in ieder geval onbespreekbaar, aangezien de aansluiting dwars door de woonwijk Bolnes loopt. Het zou in de visie van de gemeente in dat geval een tunnel moeten worden, maar daar is in de plannen geen geld voor beschikbaar. Hetzelfde geldt overigens ook voor de brug bij Feijenoord.

Deze en volgende week organiseren de vier betrokken partijen opnieuw zes bijeenkomsten over de plannen. In Ridderkerk zal dat op donderdag 13 juni het geval zijn. Dat is toevallig ook de dag waarop de gemeenteraad haar maandelijkse vergadering heeft, waardoor veel politici niet aanwezig kunnen zijn. Uiterlijk in juli zou het besluit genomen moeten worden of de keus van de overheden valt op een brug bij Feijenoord of bij Ridderkerk.

Bijschrift:

De infrastructuur in Bolnes is niet in staat het verkeer van een brug over de Nieuwe Maas te verwerken. (foto GvS)

Meer berichten