De huidige vestiging van de bibliotheek in het centrum. (tekst en foto Geert van Someren)
De huidige vestiging van de bibliotheek in het centrum. (tekst en foto Geert van Someren)

Bibliotheek past in Huishoudschool

RIDDERKERK – in het karakteristieke gebouw van de voormalige Huishoudschool aan de Koninginneweg in Ridderkerk, past de Ridderkerkse bibliotheek prima. Het zou een geschikte plek kunnen zijn voor de bibliotheek, zo is uit onderzoek gebleken. Daarnaast blijft nog ruimte over voor andere activiteiten.

Het onderzoek is in opdracht van de gemeente uitgevoerd door het bedrijf BOEi. Het college van B&W heeft de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de resultaten. Dat de bibliotheek goed past in het gebouw, wil niet automatisch zeggen dat de vestiging ook daadwerkelijk verhuist naar die nieuwe locatie.

"Samen met de bibliotheek oriënteren wij ons ook nog op twee andere mogelijke locaties voor de huisvesting van de bibliotheek", zo laat het college van B&W aan de raad weten. Dat gaat om het gemeentehuis en om de huidige locatie van de bibliotheek in het centrum. Voor de zomer wil men tot een "weloverwogen, definitieve keus komen". Pas daarna kan het onderzoek naar de complete herbestemming van het gebouw van de Huishoudschool worden vervolgd.

Voedselbank

Inmiddels staat wel vast dat de Voedselbank Ridderkerk zich in het gebouw aan de Koninginneweg vestigt. Vrijwilligers van de Voedselbank delen wekelijks op woensdag voedselpakketten uit aan inwoners die in armoede leven. Mensen kunnen daarvoor in aanmerking komen op basis van landelijk vastgestelde criteria.

Meer berichten