Het college wil een groot deel van de OZB-inkomsten besteden aan extra voorzieningen in Nieuw Reijerwaard. (foto GvS).
Het college wil een groot deel van de OZB-inkomsten besteden aan extra voorzieningen in Nieuw Reijerwaard. (foto GvS).

Ridderkerk wil geld OZB niet zo maar afstaan

Potje van 4,3 miljoen voor speciale projecten

door Geert van Someren

RIDDERKERK – De gemeente Ridderkerk gaat niet in op het verzoek van Barendrecht en Rotterdam om opbrengsten ter waarde van enkele miljoenen uit de OZB van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard te storten in de grondexploitatie. Het terrein ligt volledig op het grondgebied van Ridderkerk, waardoor de gemeente de zeggenschap heeft over het geld. Het gaat bij elkaar om een netto bedrag van bijna 4,3 miljoen euro.

Het college van B&W in Ridderkerk heeft de gemeenteraad laten weten dat het niet het risico wil lopen dat het geld wordt gebruikt voor het realiseren van een sluitende grondexploitatie. Die situatie kan ontstaan, indien de verkoop van grond op het nieuwe bedrijventerrein tegenvalt. De gemeente vindt dat het risico van een dergelijke tegenvaller evenredig door de drie deelnemers Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam moet worden gedragen. Dat is conform de afspraken die de drie gemeenten maakten bij de start van Nieuw Reijerwaard.

Ridderkerk wil uit de OZB van ongeveer 6,1 miljoen euro wel het bedrag voor de bouwrijpe grond vergoeden aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. Dat gaat om iets meer dan 1,8 miljoen euro. De overige bijna 4,3 miljoen euro wil het college van B&W reserveren voor extra investeringen in het bedrijventerrein. "Voor de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard zijn stevige ambities geformuleerd op het gebied van duurzaamheid en innovatie. In de grondexploitatie zijn echter geen kosten opgenomen voor eventuele bijdragen in onrendabele businesscases rond bijvoorbeeld mobiliteit, duurzaamheid, leefbaarheid, energievoorziening en parkmanagement", zo constateert het college.

"Voor Ridderkerk is het van belang om een goed functionerend bedrijventerrein te realiseren. Dit vraagt extra voorzieningen", zo constateert het college van B&W. Als voorbeelden noemt het college mobiliteitsoplossingen voor werknemers en het realiseren van een warmtenet. Het is uiteindelijk de gemeenteraad van Ridderkerk die over de besteding van de reserve beslist.

Een aantal maanden geleden heeft de Ridderkerkse wethouder Henk van Os de zaak ook al voorgelegd aan de gemeenteraad van Ridderkerk. De raadsleden vonden onder andere bij monde van coalitiepartner EVR de formulering over de besteding van het geld toen te vaag. De VVD toonde zich voorstander van storting in de grondexploitatie. Deze maand vergadert de gemeenteraad opnieuw over de zaak.

Meer berichten