Nieuwe pastor PG Bolnes

Bolnes - De Protestantse Gemeente Bolnes is verheugd te kunnen melden dat deze gemeente per 1 mei een nieuwe voorganger heeft. Mevrouw Ria Keijzer-Meeuwse is op zondag 21 april, in de dienst op 1e Paasdag om 09.30 uur in het kerkgebouw aan de Pretoriusstraat 56 in Bolnes, bevestigd door ds. C. Versteeg. Zij gaat vanaf 1 mei parttime pastoraat en kerkelijk opbouwwerk doen, zij brengt hierin ruime ervaring mee.

Mevrouw Ria Keijzer-Meeuwse is geen onbekende in Bolnes, zij ging de laatste jaren al geregeld voor in de kerkdiensten hier. De kerk maakt met haar een nieuwe start, en verwacht veel van de samenwerking. Er borrelen in elk geval al veel nieuwe plannen op. Ook samenwerking met andere kerken binnen Ridderkerk is een wens van de PG Bolnes.

Wie met mevrouw Ria Keijzer-Meeuwse wil kennismaken kan op meerdere momenten terecht in de kerk. Info hierover is te verkrijgen bij Ria zelf, tel. 06 50 22 82 50, bij de scriba, tel. 0180 487050 of via de website www.pgbolnes.nl.

Meer berichten