Gemiddeld 1.200 mensen per week gebruiken deze stalling. (foto GvS)
Gemiddeld 1.200 mensen per week gebruiken deze stalling. (foto GvS)

Bewaakte stalling kost 60.000 euro

door Geert van Someren

RIDDERKERK – Van de bewaakte fietsenstalling aan de Verlengde Kerkweg (bij de Jumbo) wordt druk gebruik gemaakt. Per week zetten 1.200 mensen hun fiets of scooter daar binnen. Aantrekkelijk is, dat het gebruik gratis is.

Het college van B&W heeft besloten de bewaking van de fietsenstalling tijdens de winkeltijden voort te zetten tot minimaal het einde van 2020. Hiermee wordt volgens het college tegemoet gekomen aan de wens van de gebruikers van de stalling en aan die van de winkeliers.

Het inhuren van de bewaking tot eind volgend jaar kost 60.000 euro. Dat bedrag is nu alsnog in de rapportage opgenomen. Voor de lange termijn wil de gemeente in het Ontwikkelperspectief Centrum en in het Mobiliteitsplan Ridderkerk het bewaakt parkeren van fietsen in het centrum opnemen. Die plannen zullen in november aan de orde komen. Aan de andere kant van het winkelcentrum is nog een tweede bewaakte, gratis fietsenstalling. Die bevindt zich bij de Jan Steenstraat.

Meer berichten