Vangnet van 35.000 euro voor bijstand

RIDDERKERK – De gemeente Ridderkerk gaat bij het Rijk aankloppen voor een compensatie. De gemeente heeft in 2018 meer geld uitgegeven aan uitkeringen voor inkomensvoorzieningen dan wat het Rijk vergoedt. Met inachtneming van een eigen risico denkt Ridderkerk nog 35.000 euro te krijgen.

Bij de aanvraag moet de gemeente aangeven wat de oorzaak is en wat men heeft gedaan om dit verschil te beperken. In juli zal de gemeenteraad een besluit nemen over het indienen van de aanvraag. Die kan dan in augustus bij het Rijk worden ingediend.

Over 2017 had de gemeente ook een tekort. Alleen was dat toen veel groter. Het verschil was toen 12,1%. In 2018 is dat 5,6%. Dat komt, zo heeft het college van B&W laten weten, omdat het aantal inwoners dat recht heeft op een uitkering is gedaald.

Meer berichten