In het midden Lucien Westbroek van Partij 18plus. (foto GvS)
In het midden Lucien Westbroek van Partij 18plus. (foto GvS)

Voorrang voor lokale huurders beperkt mogelijk

Snel huisvesten vergunninghouders blijft

door Geert van Someren

RIDDERKERK – Het is slechts beperkt mogelijk om aan Ridderkerkers voorrang te verlenen bij het vinden van een sociale huurwoning. Dat betreft woningen met een maximum huur van 720 per maand. Hoewel vergunninghouders niet meer automatisch urgent zijn, moet de gemeente er wel voor zorgen dat aan de landelijke taakstellingen wordt voldaan.

Het college van B&W heeft dat geantwoord op schriftelijke vragen van het raadslid Lucien Westbroek (Partij 18 Plus). Westbroek gaf in de vragen aan dat het voor inwoners moeilijk is een sociale huurwoning te krijgen in Ridderkerk. In de vernieuwde Huisvestingswet is het mogelijk 25% van de woningen naar lokale woningzoekenden te laten gaan.

"Zo kan de gemeente bijvoorbeeld met een corporatie starterswoningen realiseren en die met voorrang aan starters in de gemeente verhuren. Of huurwoningen voor ouderen realiseren en deze eerst aan ouderen uit de eigen gemeente aanbieden", zo heeft het college in het antwoord laten weten. Overigens gaan relatief veel huurwoningen in Ridderkerk de laatste jaren naar huurders die bij het saneren van hun woning naar een ander onderkomen moeten verhuizen.

In de Huisvestingswet wordt een aantal groepen mensen benoemd als urgente woningzoekenden, blijkt uit het antwoord van het college. Dat betreft mantelzorgers en mensen uit blijf-van-mijn-lijfhuizen. Tot midden 2017 vielen ook vergunninghouders daaronder. Hoewel die niet meer urgent zijn, moet de gemeente er wel voor zorgen dat de taakstelling van de rijksoverheid wordt gehaald.

"In Ridderkerk krijgen vergunninghouders – in samenwerking met Woonvisie – via een zogeheten directe aanbieding woonruimte aangeboden. Op die manier kan de gemeente aan de taakstelling voldoen. In 2018 zijn 59 vergunninghouders in 15 woningen in Ridderkerk gehuisvest", zo deelt het college mee in het antwoord op de vragen.

Meer berichten