Open Kerk Singelkerk

Foto:

Ridderkerk - In april gaat de Singelkerk, in het oude hart van Ridderkerk, tweemaal op zaterdag open: op 13 en 20 april. Iedereen kan binnenlopen om het historische gebouw te bezichtigen, voor een moment van stilte of voor een gesprek.

Op 13 april staan de kerkdeuren van 10.00 tot 16.00 uur open. Gedurende de dag zullen diverse organisten het zogeheten Van den Heuvel-orgel bespelen. 's Ochtends is er van 11.00 tot 12.00 uur samenzang, begeleid door een klein orkest. Ook in de middag, van 14.00 tot 15.00 uur, speelt een muziekgroepje een aantal liederen.

Op 20 april is de kerk 's middags open: van 14.00 tot 16.00 uur. Op de kerkelijke kalender is het de Stille Zaterdag: de dag dat Jezus in het graf ligt, na de kruisiging op Goede Vrijdag. Tijdens de Open Kerk houden de musici zich dan ook stil.

Kerkdiensten

Tussen de twee Open Kerkzaterdagen, in de zogenaamde Stille Week en op Pasen, is er ook een aantal kerkdiensten in de Singelkerk. Wijkpredikant G.D. Kamphuis is voorganger in de ochtenddiensten op Palmzondag 14 april en de paasdagen 21 en 22 april. Deze beginnen telkens om 9.30 uur. Tijdens de zondagse middagdienst van 17.00 uur staan gastpredikanten op de kansel: op 14 april dominee M. Messemaker uit Nijkerk en op 21 april dominee P.H. van Trigt uit Ede. Ook dan is iedereen welkom.

Stille Week

Dat laatste geldt ook voor de korte, meditatieve bijeenkomsten op drie avonden in de Stille Week. Op maandag 15, dinsdag 16 en donderdag 18 april is er om 19.30 uur een programma rond het thema 'De gekruisigde Knecht'. Er is Schriftlezing, gebed en samenzang. De kerkdeuren zijn om 19.15 uur open. De bijeenkomst duurt ruim een halfuur.

Meer berichten