Presentatie gebieden ZHL

Ridderkerk - Donderdag 11 april zal Niek Koppelaar, regiohoofd van het Zuid-Hollands Landschap en werkzaam in de regio Eilanden, een presentatie geven over de gebieden van het Zuid-Hollands Landschap op het eiland IJsselmonde in het NME Centrum "de Groene Draak" Kastanjelaan 27 te Ridderkerk. Aanvang 20.00 uur. Kosten €3,- incl. 1 koffie. Iedereen is welkom. Organisatie Natuurvereniging Eiland IJsselmonde

Het Zuid-Holland Landschap heeft veel grienden op het eiland IJsselmonde in beheer. De belangrijkste zijn het Ridderkerkse griend en de Rhoonse en Carnisse grienden. Een griend dat in cultuur is gebleven is uitermate zeldzaam geworden. Rond 1900 had Nederland ca. 14000 hectare griend . Omdat de vraag naar wilgenhout afnam kregen veel gebieden een andere bestemming. In 1977 resteerde naar nog 2348 hectare griend waarvan van 247 hectare getijdegriend. Inmiddels is dat weer geslonken en nu resteren nog slechts 5 getijde grienden die groter zijn dan 5 hectare. Bijna alle op IJsselmonde. De bijzondere flora en fauna verdient een zorgvuldig beheer.


 

.

Meer berichten