Arianne Ripmeester: "Twee uur per week schoonmaken, is alleen genoeg als basis". (foto GvS)
Arianne Ripmeester: "Twee uur per week schoonmaken, is alleen genoeg als basis". (foto GvS)

NIEUWE VERSIE: Kopij 4 - Alleen schoon huis is niet genoeg

Alleen schoon huis is niet helder genoeg

Aantal uren moet erbij staan

door Geert van Someren

RIDDERKERK – Opnieuw moet de gemeente Ridderkerk de wijze aanpassen waarop de huishoudelijke hulp in het kader van de WMO wordt georganiseerd. De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft geoordeeld dat alleen het vermelden van een schoon huis als resultaat niet voldoende is. Vanwege de rechtszekerheid voor inwoners moet aangegeven worden hoeveel tijd voor het schoonmaken nodig is.

Enkele jaren geleden is door de gemeente overgegaan tot het alleen benoemen van het gewenste resultaat zoals een schoon en leefbaar huis. Daarbij is het aantal uren dat wordt schoongemaakt sterk verminderd. PvdA-raadslid Arianne Ripmeester. "In de praktijk blijkt het vaak alleen op het snelle oog schoon. Hulpen doen het maximale in de tijd die ze hebben maar komen niet aan alles toe".

De gemeente lijkt nu te willen gaan werken met een standaard van 104,9 uur per cliënt per jaar. Omgerekend zo'n twee uur per week. "Op basis van een KPMG-rapport is dat genoeg voor de basis-hygiëne", zegt Ripmeester. "Dan moet de klant wel enigszins fit zijn en het lichte en extra werk zelf of door een mantelzorger kunnen laten doen".

Ripmeester: "En daar wringt het, niet iedereen heeft mantelzorgers of die zijn overbelast. Er moet dus ook gekeken worden naar de omstandigheden zodat er zo nodig meer uren worden toegekend. Bijvoorbeeld voor de was, bij een cliënt die niets meer zelf kan, in een groot huis woont of COPD of een andere medische aandoening heeft. Daarom pleit PvdA Ridderkerk steeds voor meer ondersteuning. Belangrijk is dat mensen voldoende zorg krijgen. Waardig ouder kunnen worden in een echt schoon huis".

Goed nieuws is dat de gemeente Ridderkerk van plan lijkt om een reëlere vergoeding te gaan betalen voor Huishoudelijke Hulp. Ripmeester: "We moeten wel opletten dat dit geld ook bij de hulpen terechtkomt en niet ergens aan een strijkstok blijft hangen."

Een doorn in het oog is voor Ripmeester de wachttijd die de gemeente hanteert bij een WMO-aanvraag. "De wet stelt dat er binnen 6 weken een besluit moet worden genomen. In Ridderkerk wordt binnen zes weken een gesprek gepland. Ook bij mensen die al jaren bekend zijn. Soms wordt er weer een bureau bij gehaald. Ook bij spoedprocedures gaan er weken overheen. Dat geeft veel frustratie en leidt tot onnodig schrijnende situaties".

Ombudsman

Ripmeester pleit nogmaals voor de instelling van een ombudsman in Ridderkerk. "Dat is een onafhankelijke instantie waar mensen terecht kunnen met opmerkingen en klachten. Op dit moment lijkt het er sterk op dat signalen onvoldoende worden doorgegeven en gehoord. Niet alles kan altijd goed gaan, maar je moet als gemeente wel weten wat er speelt. Met een ombudsman organiseer je je eigen luisterend oor".

Meer berichten