Foto:

Waarde woningen hoger dan landelijk gestegen

Geert van Someren

RIDDERKERK – Tal van eigenaren van koopwoningen in Ridderkerk zullen verrast zijn door de inhoud van het aanslagbiljet van de gemeente dat onlangs in hun brievenbus zat. Bij het berekenen van de hoogte van lokale onroerend zaakbelasting (OZB) heeft de gemeente de waarde van woningen sterk laten stijgen.

In de visie van de gemeente is die waarde op de peildatum van 1 januari 2018 gemiddeld maar liefst 9,1 procent hoger dan een jaar eerder. Met die 9,1 procent overtreft de gemeente de gemiddelde landelijke stijging van 8,3%. Dat is de afgelopen vier jaar niet eerder het geval geweest. De stijging bedroeg in 2018 (peildatum 01-01-2017) bijvoorbeeld 4,7%, tegen 5,9% landelijk. Voor 2015 daalde de waarde van woningen, zo blijkt uit cijfers van de Waarderingskamer. Voor de belasting die de inwoners moeten betalen, zou de hogere waardering geen verschil moeten maken. Het beleid van het college van B&W is dat door het verlagen van het tarief, de verhoging beperkt blijft tot de stijging van de inflatie. Dat is echter op individueel niveau lang niet altijd het geval. De prijsstijging kan oplopen tot meer dan 15%, wat in het jaar daaraan voorafgaand ook al in een aantal gevallen het geval was. Ridderkerk is niet de enige gemeente in de regio waar de waarde van woningen veel hoger is berekend. In Rotterdam werden woningen 15,2% meer waard en in Barendrecht 9,9%. De gemiddelde waarde van een Ridderkerkse koopwoning is nu 195.000 euro. In Barendrecht 263.000 euro. Landelijk is dat gemiddeld 302.157 euro. De stijging van woningprijzen is deels een gevolg van de verbetering van de economie maar ook van de schaarste op de woningmarkt. De relatief grote waardestijging heeft als keerzijde dat minder mensen in staat zijn die hogere prijzen te betalen. Het aantal verkopen daalt en dat heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van de waarde. Prijzen van woningen zijn minder snel gestegen in 2018. Bureau Calsasa noteert voor Ridderkerk 'nog maar' een stijging van 0,8% in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar.

Meer berichten