Foto:

CDA wil visie op kerkgebouwen

RIDDERKERK – Het CDA-raadslid Victor Mijnders heeft in schriftelijke vragen aan het college van B&W gevraagd of in Ridderkerk wordt gewerkt aan het opstellen van een kerkenvisie. Ook wil hij weten of het college zo'n visie ziet als toegevoegde waarde voor de gemeente.

Van de ongeveer 5.600 kerken in Nederland dreigt een groot aantal de komende jaren te sluiten, omdat ze steeds minder worden gebruikt. Daarbij speelt het probleem dat de kosten bij dalend kerkbezoek steeds lastiger zijn op te brengen. Met een kerkenvisie kan een gemeente in samenspraak met de kerkgenootschappen bewuste keuzes maken welke kerkgebouwen behouden zouden moeten blijven.

Met ingang van 1 januari dit jaar heeft minister Ingrid van Engelshoven (D66) geld beschikbaar gesteld voor gemeenten die van plan zijn een kerkenvisie op te stellen, zo merkt Mijnders in zijn vragen op. Hij wil van het college weten of men bereid is aan de kerkelijke genootschappen te vragen hoe deze denken over het opstellen van een dergelijke visie en of het college van plan is een van de informatieavonden te laten bezoeken.

Bijschrift:

Een van de meest bijzondere kerken is zeker de Singelkerk. (tekst en foto Geert van Someren)

Meer berichten