Foto:

Meditatie in Singelkerk

Ridderkerk - De Singelkerk belegt in de Stille Week, vóór Pasen, drie meditatieve bijeenkomsten. Het is een initiatief van de organisten Arjan Kuiper en Coert Aschman. De bijeenkomsten zijn op maandag 15, dinsdag 16 en donderdag 18 april. Het overkoepelende thema is 'De gekruisigde Knecht'.

'Het is goed om in de Stille Week in de kerk te zijn', licht Aschman het initiatief toe. 'Laat de dagelijkse dingen een moment achter je en concentreer je op de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen. Ik denk aan het lied: 'Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten,/ In deze zee verzinken mijn gedachten:/ O liefde die, om zondaars te bevrijden,/ zo zwaar moest lijden.''

Dit oude kerklied krijgt een plaats in het programma, laat Aschman weten. Er is telkens Schriflezing, gebed en samenzang. Ook levert een klein vocaal ensemble een bijdrage. Zo zal het de eerste avond het lied 'Ach, großer König, groß zu allen Zeiten' uit de Johannes Passion zingen. 'Ingetogenheid en stilte zijn twee woorden die het karakter van de bijeenkomsten goed samenvatten.'

Het programma begint telkens om 19.30 uur en duurt ruim een halfuur. De kerkdeuren zijn om 19.15 uur open.

Meer berichten