In het westen van het land rijden snelle bussen onder de naam R-net. Illustratie uit rapport adviesbureau Goudappel en Coffeng.
In het westen van het land rijden snelle bussen onder de naam R-net. Illustratie uit rapport adviesbureau Goudappel en Coffeng. (Foto: )

Snelle bus beste vorm van openbaar vervoer

Lightrail kan niet door centrum

Ridderkerk – Ridderkerkers hebben het meest aan een snelle busverbinding richting Rotterdam en de Drechtsteden. Dat concludeert de ontwikkelvisie voor het openbaar vervoer, opgesteld door de gemeente Ridderkerk en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Een lightrailverbinding is daarmee voor Ridderkerk niet van de baan. Die kan in de toekomst, ook door technische eisen, het beste over de Rotterdamseweg lopen. De ruimtereservering door de provincie Zuid Holland voor een tramtracé is daardoor niet langer nodig.

Om na te gaan hoe Ridderkerk ook in de toekomst bereikbaar kan blijven, zijn de openbaar vervoersmogelijkheden op de korte, middellange en lange termijn onderzocht. Het gaat dan om de corridor Rotterdam – Ridderkerk- Drechtsteden. Gekeken is in hoeverre tram, lightrail of bus inwoners binnen 45 minuten op hun werk in de regio kunnen brengen. Ook de inpassing in de omgeving en de kosten van de drie mogelijkheden zijn bestudeerd.

Een frequente en snelle busverbinding is het meest kansrijk. Voor een goede bereikbaarheid scoren de tram, lightrail en bus nagenoeg gelijk. Tram- en lightrailverbindingen vragen meer op het gebied van ruimtelijke inpassing en de aanleg-, onderhouds- en beheerkosten zijn hoger dan bij een busverbinding.

Door de noodzakelijke boogstralen en vrij liggende infrastructuur past een lightrail niet op het gereserveerde tramtracé door het centrum van Ridderkerk. De Rotterdamseweg is wel geschikt. Hierdoor is de ruimtereservering voor een tramtracé door de bebouwde kom niet langer nodig.

In april praat de gemeenteraad van Ridderkerk over de visie. De MRDH doet dat in mei. Daarna wordt de visie aangeboden aan de provincie Zuid-Holland met het verzoek tot opheffen van de reservering van het tramtracé door het centrum van Ridderkerk naar Drievliet.

(tekstbron Jos Wesdijk, gemeente Ridderkerk)

Meer berichten