Foto: Tom van Ooijen

Veel wind en regen

Maart 2019 dreigt een zeer natte maand te worden, waarschijnlijk wordt de 100 mm. met gemak gehaald. Om de titel natste maartmaand sinds het begin van de waarnemingen (1901) te verkrijgen, moet er in totaal een kleine 140 mm. gaan vallen. Recordhouder tot nu toe is 1914 met ruim 138 mm. De droogste maand van het jaar gemiddeld is april, maar dat kan over ruim anderhalf jaar best een andere maand zijn, want eind 2020 worden de nieuwe normen bepaald. In het verleden was soms maart de droogste maand van het jaar en ook februari is het een keer gelukt (dacht ik), het is zo goed als zeker een maand uit het voorjaar. Relatief natte maanden zijn te vinden in het najaar. Het aantal dagen dat het op z'n minst hard waait (kracht 7) aan de kust, lijkt me ook bijzonder te worden. Ik heb nog geen exacte cijfers, maar zodra die bekend zijn, meld ik ze. Vorige week had ik het over de zeer warme periode op onze planeet ruim 55 miljoen geleden. Er was toen sprake van een zeer warme broeikasaarde. Met betrekking tot het praatje van vorige week nog twee aanvullingen. Ten eerste: het CO2-bindende waterplantje heeft de naam azolla (vergat ik te melden) en het komt nog steeds voor op aarde hetgeen bijzonder te noemen is, want flora en fauna zijn de in de loop van de afgelopen 55 miljoen jaar ingrijpend veranderd.

Onder het permafrost van Siberië liggen vele miljarden tonnen methaan

Er gaan stemmen op om het plantje fors in te zetten om de huidige klimaatopwarming tegen te gaan. Ik ben geen bioloog en weet niet in hoeverre dit effect kan sorteren (op de korte termijn). Ten tweede nog iets over de opwarming destijds; verhoogde vulkanische activiteit lag daaraan ten grondslag. Al die vulkaanuitbarstingen zorgden ervoor dat het CO2-gehalte in de atmosfeer hoger werd, waardoor de temperatuur op aarde steeg. Die temperatuurstijging triggerde een verhoogde uitstoot van methaangas met name uit de oceanen, aangezien methaan een nog sterker broeikasgas is dan CO2 was er geen houden meer aan. Concluderend zou ik met het volgende willen besluiten.

Toenemende warmte op aarde kan aanleiding geven tot extra uitstoot van methaan. Onder het permafrost van Siberië bijv. liggen vele miljarden tonnen methaan opgeslagen. Het is niet te hopen dat die bevroren toplaag al te dun wordt waardoor het aanwezige methaan gemakkelijk kan ontsnappen. Sinds 1900 is de temperatuur in Nederland met bijna 2 graden gestegen, in Siberië met ruim 3 graden. We moeten niet al te laconiek over de huidige situatie doen, denk ik. Zelfs al zou de huidige opwarming NIET door menselijk handelen zijn veroorzaakt (die kans is klein) dan nóg moeten we proberen er wat aan te doen.

Ons land is sinds 1900 2 graden warmer

Meer berichten