Foto:

Nieuw Afvalplan blijft gemoederen bezig houden

Geert van Someren

RIDDERKERK – Het nieuwe Afvalplan houdt de gemoederen in Ridderkerk nog steeds erg bezig. Er zitten nog onduidelijkheden in. Dat zijn er zo veel, dat raadsleden voorafgaand aan de behandeling van het plan in de commissie al 58 vragen stelden. Daarna kwamen er mondeling nog een twintigtal bij. Dat het plan nog een keer van tafel gaat, zoals tijdens de vorige raadsperiode, is onwaarschijnlijk.

Wethouder Marten Japenga beseft dat het plan niet alles dekt. "Maar we zitten er bovenop. We gaan ervan uit dat mensen het goed willen doen". Kernpunten zijn dat de gemeente gaat overstappen van het vooraf scheiden naar het achteraf scheiden van plastic, metalen blikjes en drankpakken. "Dat gaat zeker door", zo verzekert Japenga. "Inmiddels is door drie bedrijven die afval scheiden interesse getoond. Wij zijn bezig met een keus te maken".

Dat inwoners die meer dan gemiddeld afval inleveren, meer gaan betalen, is een ander belangrijk punt uit het plan. Daarvoor krijgt alle hoogbouw ondergrondse containers, zodat kan worden bijgehouden hoe vaak een inwoner iets weggooit. Voor de laagbouw wordt het aantal keren legen van de mini-container bijgehouden.

Een zorgpunt van raadsleden is het enorme aanbod van luiers en incontinentiemateriaal. Dat kan niet bij het gewone afval, maar nog onduidelijk is hoe daar mee moet worden omgegaan. Recycling staat nog in de kinderschoenen, zo stelt de gemeente. Probleem is dat dit soort afval verontreinigd is met resten medicijnen.

Nodig om goed te kunnen nascheiden is ook dat in het afval geen GFT-resten meer zitten. Daarom zal ook in de hoogbouw GFT-afval apart moeten worden gehouden. Vraag is of dat in voldoende mate gaat lukken. Evenzo is de vraag of oudere inwoners in de hoogbouw in voldoende mate in staat zijn naar de ondergrondse containers te lopen. De maximale loopafstand zou 200 meter bedragen, maar dat is voor sommige ouderen sjouwend met een zak, duidelijk te ver.

Een ander kritisch punt, door de VVD naar voren gebracht, is dat – waar generiek geldt dat de vervuiler voor zijn afval moet betalen – dat niet geldt bij het op verzoek ophalen van restafval. Per keer kost dat in het plan twintig euro, terwijl de werkelijke kosten veertig euro bedragen. Op vragen daarover, antwoordde de wethouder "we hebben hiervoor gekozen".

Meer berichten