Grote grondverkoop op Cornelisland

RIDDERKERK – De projectontwikkelaar VOF Cornelisland heeft voor een bedrag van iets meer dan 7,8 miljoen euro van de gemeente Ridderkerk een grote lap grond gekocht op het bedrijventerrein Cornelisland. De ongeveer 36.000 vierkante ligt in de 'oksel' van de A16 met de A15 en gedeeltelijk op de plaats waar jaren geleden een tuincentrum was gevestigd. De eigenaar van de grond gaf er de voorkeur aan om die zelf te ontwikkelen. Pogingen van de gemeente om via de rechter de grond te verwerven mislukten. De gemeente en de eigenaar maakten vervolgens een afspraak om de grond voor ongeveer 1 miljoen euro tijdelijk aan de gemeente te verkopen. De gemeente maakte de grond samen met een ander deel bouwrijp en verkocht het originele deel terug aan VOF Cornelisland voor circa 2,4 miljoen euro. Naast dat 'eigen' deel wilde de ontwikkelaar nog 20.000 vierkante meter extra kopen. Daar is een bedrag van 5,4 miljoen euro mee gemoeid, zo blijkt uit informatie die het college van B&W aan de gemeenteraad heeft verstrekt. Met de winst- en verliesrekening van grondexploitaties in Ridderkerk is met deze transactie al jaren geleden rekening gehouden.

Meer berichten