De Beverbol wel of niet slopen, is voor Partij 18Plus de vraag. (foto GvS)
De Beverbol wel of niet slopen, is voor Partij 18Plus de vraag. (foto GvS) (Foto: )

Van Os mag zelf de knopen doorhakken

Geert van Someren

RIDDERKERK – Met de komst van de nieuwe wethouder Marco Oosterwijk is de verantwoordelijkheid voor de update van het Integraal Accommodatie Plan (IAP) niet langer de verantwoordelijkheid van een SGP-wethouder. Het IAP maakt deel uit van wat "Maatschappelijk Vastgoed" wordt genoemd. Vrijwel onopgemerkt is die taak terecht gekomen bij wethouder Henk van Os (Partij 18Plus).

Door de verschuiving in de verdeling van de portefeuilles is de actualisatie van het IAP uitgesteld. De wijkoverleggen zouden daar in een gemeenschappelijke informatieavond in de derde week van februari over worden geïnformeerd. Een week van tevoren liet de verantwoordelijke ambtenaar aan betrokkenen weten dat "in verband met een wethouderswissel de behandeling in het college is uitgesteld en dat hierdoor de informatieavond helaas niet kon doorgaan". Die actualisatie van het IAP heeft onder andere betrekking op de al een paar jaar vertraagde nieuwbouw van het Gemini College. Het gaat ook over het al dan niet slopen van sporthal de Beverbol in Bolnes. Partij 18Plus meldde vorg jaar voor de verkiezingen dat de kiezer zich daar maar over moest uitspreken. Wat dat betreft kan de eclatante winst van de partij als een signaal worden gezien. De opmerkelijke situatie doet zich nu voor dat het boegbeeld van 18Plus in de persoon van wethouder Henk van Os daar nu zelf de knopen over mag doorhakken. Uiteraard is wat er moet de Beverbol gaat gebeuren een besluit van het college, maar hij is de verantwoordelijke wethouder. Inmiddels is het afgelopen jaar wel een nieuwe situatie ontstaan. Er is in Ridderkerk een tekort aan gymzalen. Dat wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat met het oog op de juridische aansprakelijkheid tijdens schooltijd geen zwemlessen meer worden gegeven. De leerlingen krijgen in plaats daarvan extra gymles. Gezien het verdwijnen van vrijwel alle andere activiteiten uit de hal onder andere na de nieuwbouw van de sporthal De Wissel op sportpark Reijerpark, lijkt uiteindelijk het behoud van de Beverbol uit financieel oogpunt vrijwel onbegonnen werk.

Meer berichten