Foto:

Geen meerkosten voor nascheiden afval

Geert van Someren

Plastic is helft van volume

RIDDERKERK – De overstap in Ridderkerk van het vooraf scheiden van afval naar het achteraf scheiden in de afvalcentrale, gaat de inwoners volgens de gemeente niet meer geld kosten.

Dat blijkt uit antwoorden die Het Zuiden heeft gekregen op vragen over de nieuwe situatie na de komende jaarwisseling. Op 31 december loopt het huidige contract voor de verwerking van restafval af. De beoogde ingangsdatum voor het zogenoemde nascheiden is daarom 1 januari 2020.

Nascheiden heeft als logische consequentie dat inwoners meer afval in de gewone vuilniszakken gaan aanbieden. De gemeente schat dat bij het stoppen van plastic, blikjes en drinkpakken (PMD) in een en dezelfde vuilniszak als het restafval, de helft van de inhoud in een zak bestaat uit PMD. Anders gezegd, de hoeveelheid afval verdubbelt. Omdat de inwoners per zak of minicontainer boven een bepaalde standaard extra moeten betalen, zou dat tot meer kosten kunnen leiden voor inwoners.

Lagere tarieven

Dat is volgens de gemeente niet zo. Er gelden de helft lagere tarieven. "In gemeenten waar betaald moet worden voor restafval, zonder dat het restafval wordt nagescheiden, wordt per minicontainer (240 liter) tussen de 6 en 7 euro betaald en voor een afvalzak van 60 liter is dat tussen de 1,75 en 2,25 euro. In Ridderkerk wordt voorgesteld om het PMD samen met het restafval aan te bieden en wordt ervan uitgegaan dat PMD 50% is van het totale volume, wordt een tarief berekend van 3 euro voor het aanbieden van een minicontainer van 240 liter en 0,75 euro voor een 60 liter afvalzak".

Geen winst

De gemeente wijst er verder op dat men geen winst maakt op de afvalstoffenheffing. "Als blijkt dat meer geld binnenkomt dan wordt uitgegeven, dan zal dat worden verrekend bij de vaststelling van afvalstoffenheffing in het daarop volgende jaar". Dat geldt ook andersom. Tekorten bij de afvalverwerking worden het jaar daarop verrekend.

Meer berichten