Infoavond oeververbinding Nieuwe Maas

Ridderkerk - In het WVC Bolnes wordt op dinsdag 19 februari een bijeenkomst gehouden over een extra "oeververbinding voor de Nieuwe Maas". Een van de opties is een verbinding tussen Ridderkerk en Krimpen aan den IJssel. Tijdens deze informatieavond komt de besluitvorming en de verdere aanpak van het onderzoek naar de mogelijke verbindingen aan de orde. Belangstellenden voor de bijeenkomst dienen zich vooraf aan melden via www.oeververbinding.nl

Aangemelde bezoekers kunnen vanaf 18.45 uur terecht in het WVC aan de Noordstraat 255a. Om 19.00 uur start een toelichting door de vier betrokken partijen: provincie Zuid Holland, de gemeente Rotterdam, de Metropoolregio en de Rijksoverheid. Aansluitend is tot 20.30 uur gelegenheid om de resultaten van onderzoeken, de besluitvorming en het vervolg te bekijken en te bespreken met de projectleden van de zogeheten MIRT-verkenning. Die letters staan voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

In de verkenning onderzoeken de vier instanties de mogelijkheden om in het oostelijk deel van de Rotterdamse regio zowel de bereikbaarheid over de weg als met het openbaar vervoer te verbeteren. De keus is daarbij onder andere tussen het realiseren van een extra oeververbinding over de Nieuwe Maas tussen de Esch en de Stadionbuurt in Rotterdam of een verbinding tussen Ridderkerk en Krimpen. Uit het ter beschikking stellen van 640 miljoen euro door het Rijk blijkt dat het om een brug gaat en niet om een tunnel, want die laatste versie is aanmerkelijk duurder. Tenzij andere partijen nog met extra geld 'over de brug' komen.

Meer berichten