Een van de talloze activiteiten van de Brede School: een insectenhuisje maken. (Foto GvS)
Een van de talloze activiteiten van de Brede School: een insectenhuisje maken. (Foto GvS) (Foto: )

Kindcentrum: voordeel van de twijfel

Geert van Someren

Onvoldoende inhoud voorstel

RIDDERKERK – Vrijwel alle partijen in de Ridderkerkse gemeenteraad staan zeer kritisch tegenover de plannen van wethouder Cora van Vliet voor de instelling van een Integraal Kindcentrum. De startnotitie die ze aan de raad voorlegt, heeft volgens hen onvoldoende inhoud. Toch geeft een ruime meerderheid van de raadsleden haar het voordeel van de twijfel.

Zelfs coalitiegenoten EVR en SGP zijn zeer kritisch: "Er moet een gedegen stuk komen", vindt SGP-raadslid Peter Kranendonk.

Meer duidelijkheid

Laurens Franzen van EVR vindt dat meer duidelijkheid vereist is. "Het heeft nu onvoldoende inhoud". Eerder hebben diverse oppositiepartijen er bij de wethouder op aangedrongen het stuk terug te trekken.

Al geregeld

Petra van Nes (Burger op 1): "Voor welk probleem is dit de oplossing? Scholen hebben het sinds 2014 al geregeld. Er is al opvang van half zeven 's morgens tot half zeven 's avonds".

Brede school

Diverse raadsleden wijzen naar de Brede School, die een succes is in Ridderkerk. In aanvulling op de schooltijd komen kinderen in brede zin met tal van activiteiten in aanraking.

Enthousiast

Dat de scholen geen behoefte hebben aan het integrale kindcentrum zoals Van Nes zegt, bestrijdt wethouder Van Vliet. "Ze zijn wel enthousiast".

Werkdruk

Het CDA-raadslid Victor Mijnders verwoordt een andere zorg van de gemeenteraad: "Het mag in geen geval de werkdruk van de leerkrachten verhogen". Dit jaar gaat de wethouder uitvoerig overleggen met betrokken partijen.

Besluitvorming

Dat moet uiteindelijk in december leiden tot besluitvorming in de gemeenteraad.

Meer berichten