Ad Los: geen instemming. (foto GvS)
Ad Los: geen instemming. (foto GvS) (Foto: )

OZB Reijerwaard niet delen over drie gemeenten

Geert van Someren

RIDDERKERK – De politiek in Ridderkerk voelt er erg weinig voor om de opbrengsten uit de Onroerend Zaakbelasting (OZB) van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard te delen met Barendrecht en Rotterdam. De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) heeft daar aan Ridderkerk om gevraagd. Een rol in de discussie speelt de financiële positie van Barendrecht, dat kampt met een tekort op de begroting. Het bedrijventerrein ligt geheel op grondgebied van Ridderkerk.

Het gaat om serieus geld: voor de periode tot 2030 is een bruto opbrengst van 11,1 miljoen euro voor de OZB geraamd. Trek daar de 5 miljoen euro vanaf aan kosten en verliezen die Ridderkerk heeft en er resteert altijd nog een netto bedrag van 6,1 miljoen euro.

Ivesteren

De Ridderkerkse wethouder Henk van Os heeft aan de gemeenteraad voorgesteld die plus te investeren in het bedrijventerrein. Van rechtstreeks delen met Barendrecht en Rotterdam, de twee andere deelnemers in de GRNR, is volgens hem zeker geen sprake.

Historie

Tijdens een vergadering van een raadscommissie in Ridderkerk blijken veel fracties weinig te voelen voor het delen van de OZB, dan wel het investeren van die opbrengsten in het bedrijventerrein.

Daarbij speelt de historie een belangrijke rol. Hoewel het lijkt alsof bij de start van de GRNR jaren geleden 'vergeten' is om afspraken over de OZB te maken, is dat niet juist. Het bedrijventerrein werd er onder dreiging met een correctie van de gemeentegrens bij Ridderkerk doorgeduwd. De toekomstige OZB-opbrengsten dienden als zoethoudertje.

Wel is het zo dat de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard inmiddels anders loopt dan gepland. De bedoeling was dat het terrein gefaseerd zou worden ontwikkeld. Om potentiële kopers beter van dienst te kunnen zijn, is daar vanaf gestapt. Daardoor blijft grond langer in beheer bij de GRNR


Tijdens de commissievergadering wordt duidelijk dat de coalitie hier niet eensgezind over denkt. Fractievoorzitter Ad Los (Echt voor Ridderkerk) laat weten dat hij tijdens de raadsvergadering niet zal instemmen. Dat kan, omdat er in het coalitieakkoord geen afspraken over zijn gemaakt.

Meer berichten