Foto:

Ringdijk: rode lopers voor fietsers

Geert van Someren

Snelheid auto's moet omlaag

RIDDERKERK – De Ringdijk in Ridderkerk gaat tussen de Randweg en de Industrieweg op de schop. De snelheid van het autoverkeer moet omlaag, met het oog op de verkeersveiligheid van fietsers. Met rode stroken aan weerszijden van de weg wordt voor hen figuurlijk gesproken de loper uitgelegd. Doorgaand vrachtverkeer blijft taboe.

Het plan van de gemeente kent twee fases. Eerst wordt de rijweg tussen de dijk en de woningen aangepakt. In een later stadium wordt met financiële steun van de provincie en de metropoolregio een 'fietshighway' boven op de dijk aangelegd. In totaal trekt de gemeente voor het opnieuw inrichten van de weg 395.000 euro uit.

Fietshighway

Een belangrijk deel daarvan is afkomstig uit de eerder gemaakte reservering van 264.000 euro voor de aanleg van een 'fietshighway' op de Koninginneweg. Die is op de lange baan geschoven en wordt pas gerealiseerd op het moment dat de nieuwbouw in het centrum is afgerond, zo blijkt tijdens een vergadering van een raadscommissie.

30 km per uur

Wethouder Peter Meij zegt nadrukkelijk "heel blij te zijn met het voorstel" om de weg aan te pakken. Bij het opstellen van het plan is overlegd met de bewoners en bedrijven langs de Ringdijk. Volgens de wethouder wordt "geprobeerd met de infrastructuur de snelheid uit het autoverkeer te halen". Voor de politie heeft handhaven van snelheden geen prioriteit, weet hij. De maximum snelheid wordt verlaagd naar 30 km/u. De bestaande wegversmallingen op de rijweg verdwijnen. Er gaat geen snelheid remmende werking van uit, omdat er te weinig verkeer is. In plaats daarvan komen drempels en plateau's. Met de rode stroken krijgen fietsers gevoelsmatig een eigen plek op de rijbaan. Daardoor is de ruimte voor auto's beperkter en worden ze gedwongen om de snelheid te verlagen, aldus het plan van de gemeente.

Meer berichten