Integraal Kindcentrum staat op stapel

Foto:

RIDDERKERK – Het college van B&W in Ridderkerk gaat dit jaar aan de slag met het opstellen van een visie op wat een Integraal Kindcentrum wordt genoemd. Doel is jongeren een volwaardige plek in de samenleving te geven. Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien.

Met het opstellen van de visie vult het college de desbetreffende paragraaf in het coalitieprogramma in. Gekeken zal worden welke samenwerking er nu in Ridderkerk is op dit terrein en hoe die is vormgegeven. Bij die inventarisatie gaat het om zaken als preventief jeugdbeleid, achterstanden in het onderwijs, integraal jeugdkader en wat de Lokaal Educatieve Agenda wordt genoemd. Ook zullen de uitkomsten van een evaluatie door de Brede School Ridderkerk deel uitmaken van de inventarisatie.

Later deze maand praat de gemeenteraad over een startnotitie die het college over het Integraal Kindcentrum heeft opgesteld. De resultaten van de inventarisatie zullen midden dit jaar aan de raad worden voorgelegd. Er is incidenteel een budget van 60.000 euro nodig om de visie te ontwikkelen.

Meer berichten