Foto:

Plaats voor woningen op Sportpark Bolnes

Geert van Someren

RIDDERKERK – De gemeente Ridderkerk trekt het jaar 2019 uit om een plan te ontwikkelen voor de toekomst van Sportpark Bolnes. Er ligt nu veel ongebruikte ruimte. Na een eventuele herstructurering van het terrein neemt dat alleen maar toe. De gemeente benoemt nadrukkelijk woningbouw als optie voor de invulling van de ruimte.

Drie gebruikers

Het sportpark aan het doodlopende stuk van de Kievitsweg telt op dit moment drie gebruikers: voetbalclub SV Bolnes, tennisvereniging RLTC en de hondenvereniging V.D.H. Kringgroep. "Deze verenigingen hebben meer sportvelden tot hun beschikking dan ruimtelijk nodig", zo stelt het college van B&W vast in een brief aan de gemeenteraad. "Dit omdat het aantal leden terugloopt".

Korfbal

Op het sportpark ligt ook nog een accommodatie voor korfbal. Die is niet meer in gebruik na de fusie enkele jaren geleden tussen de clubs Sagitta en Bolnes. De gemeente constateert dat elk van de drie nu op het sportpark actieve verenigingen een eigen accommodatie heeft. De verenigingen hebben laten weten dat ze graag "één maatschappelijk betrokken vereniging willen worden, met één sportaccommodatie". Ze vinden dat noodzakelijk om "in de toekomst levensvatbaar te zijn".

Parkeren

Daarnaast is volgens de gemeente het parkeerterrein bij het Sportpark te groot in verhouding tot het aantal bezoekers. De herstructurering komt niet uit de lucht vallen. In diverse door de gemeenteraad goedgekeurde plannen is daar de afgelopen jaren aandacht aan besteed.

Sociale structuur versterken

Ook ontstaat volgens het college van B&W door de ontwikkeling de mogelijkheid "de sociale structuur binnen Bolnes te versterken". Dat is volgens onder andere de Buurtpreventie Bolnes noodzakelijk na het buiten gebruik stellen van sporthal de Beverbol en een besluit over de eventuele sloop dit jaar.

Meer berichten