Langs de Hoogzandweg is op de grens van de kassen met het industriegebied een nieuwe woning in aanbouw. (foto GvS)
Langs de Hoogzandweg is op de grens van de kassen met het industriegebied een nieuwe woning in aanbouw. (foto GvS) (Foto: )

Drie windmolens in Rijerwaard zeker

Geert van Someren

Opstapeling geluid binnen perken

RIDDERKERK – Het nieuwe college van B&W gaat zich niet inspannen om de komst van drie windturbines in Nieuw Reijerwaard alsnog tegen te houden. Partij 18Plus en EVR als 'verse' partijen in het college, hadden in hun verkiezingsprogramma nog als standpunt dat die windmolens er niet moesten komen.

Het standpunt van het college staat in het antwoord op vragen van de raadsleden Jeroen Rijsdijk (PvdA) en Petra van Nes (Burger op 1). Veel woorden maken de bestuurders niet vuil aan hun standpunt. Ze laten het bij: "Het inpassingsplan is onherroepelijk en daarin zijn drie windmolens opgenomen". Het gaat daarbij om het plan van de provincie Zuid-Holland voor de realisatie van het bedrijventerrein voor de agro-industrie in Nieuw Reijerwaard. De raadsleden stelden hun vragen naar aanleiding van een onderzoek van de werkgroep Lucht en Geluid, ondermeer naar de stapeling van geluid door verkeer en windturbines.

Actieplan Geluid

"Overal waar de geluidsbelasting de 55 dB overschrijdt zal een percentage inwoners hinder ervaren", schrijft het college aan de twee raadsleden. "Dit percentage neemt toe naarmate de geluidsbelasting hoger wordt. Wij onderschrijven de conclusie van de werkgroep dat het verkeer de dominante bron is in Ridderkerk. Wij richten ons in het Actieplan Geluid dan ook vooral op het bestrijden van die overlast". Het gaat daarbij ook om geluidsoverlast van lokaal verkeer.

Stapeling

Het college heeft zelf laten onderzoeken in welke mate door de stapeling van geluid de geluidsbelasting met 2 dB of meer toeneemt. "Een toename van 2 dB wordt door het gemiddeld menselijk oor als een nog juist hoorbare verandering beschouwd", zo stelt het college.

Hoogzandweg

Bij twee woningen aan de Hoogzandweg blijkt overdag de belasting met meer dan 2 dB toe te nemen. In de nacht is dat minder dan 2 dB.

Meer berichten