Foto:

Drie Ridderkerkse corporaties fuseren

Ridderkerk - Vereniging tot Verbetering der Volkshuisvesting Vooruitgang en Vereniging tot Verbetering der Volkshuisvesting Rijsoord en Stichting Woonvisie fuseerden afgelopen vrijdag 30 november met elkaar. Huurders van Vooruitgang en Rijsoord zijn voortaan huurders van Woonvisie.

Alfred van den Bosch, directeur-bestuurder van Woonvisie: "Ik ben onder de indruk van het vele werk dat beide verenigingen de afgelopen decennia hebben verzet en ik heet alle nieuwe huurders van harte welkom bij Woonvisie!"

'Vooruitgang' en 'Rijsoord' zagen als vrijwilligersorganisatie geen mogelijkheden meer om als zelfstandige woningcorporatie voort te bestaan. Dat komt door de strenge eisen die de Woningwet uit 2015 aan bedrijfsvoering, verslaglegging en compliance stelt.

Daarom namen zij het initiatief tot gesprekken met Woonvisie. De verenigingen hebben de woningen eerst te koop aangeboden aan hun huurders.

De overige ca. 70 woningen zijn nu overgedragen aan Woonvisie.

Meer berichten