Foto:

Begroting nog net in de plus

RIDDERKERK – Het college van B&W heeft de financiële gevolgen van het nieuwe programma voor de komende vier jaar op een rijtje gezet.

Kantje boord

Daaruit blijkt dat van het origineel begrote overschot van bijna 800.000 euro voor 2019, nog maar 7.100 euro resteert.

Nog steeds genoeg om te voldoen aan de eerdere uitspraak van het college, dat volgend jaar geen aanvulling meer nodig is uit de ruime reserves, maar het is kantje boord.

Lagere bedragen

Voor de jaren daarop blijven van de royale plussen die waren begroot in de zogeheten programmabegroting, ook lagere bedragen over. Van de 2,5 miljoen euro begroot in 2020, gaat iets meer dan een miljoen af. In 2021 en 2022 staan nu nog plussen op de begroting van 2,3 miljoen en 3,0 miljoen.

Wijzigingen

Voor alle aangepaste begrotingen geldt dat ook rekening is gehouden met wijzigingen in de uitkeringen van de rijksoverheid.

Meer berichten