Foto:

Politiek debat met nieuwe college

Geert van Someren

RIDDERKERK – Na de presentatie van het programma van het nieuwe college van B&W afgelopen maand, wordt morgen door de gemeenteraad van Ridderkerk voor het eerst met de zes leden van het college van B&W over de toekomstplannen gediscussieerd. De lokale politiek trekt een dag uit voor wat bekend staat als de Algemene Beschouwingen. Ook is de jaarrekening van dit jaar en de begroting van volgend jaar aan de orde.

Kijkend naar het lijstje met begrote investeringen in 2018, valt op dat voor vele miljoenen vooruit is geschoven. Het meest in het oog springt daarbij de nieuwbouw voor het Gemini College, dat voor iets meer dan 9 miljoen euro op de begroting van 2018 staat. Het college neemt de tijd om te zoeken naar alternatieven voor de eerst beoogde locatie langs de Rotterdamseweg. Recent is duidelijk geworden dat pas begin 2019 daarover een besluit wordt genomen en dat het college het plan heeft om de feitelijke bouw pas in 2020 te starten. Daarmee wordt de vrees van het schoolbestuur voor substantieel uitstel werkelijkheid. Ook de bouw van een zouthal in Donkersloot en een sporthal bij de PC Hooftstraat is door het college naar achteren geschoven.

Ter voorbereiding op de behandeling van de begroting hebben de elf fracties in de gemeenteraad vragen kunnen stellen aan het college. Daarbij valt op dat met 146 het aantal vragen beduidend minder is dan vorig jaar (221 vragen). GroenLinks stelde dit keer geen enkele vraag. Ongewijzigd is – hoewel deels andere partijen aan de macht zijn – dat de oppositie meer vragen stelt dan de coalitie: 100 tegen 46. Vorig jaar kende die verhouding overigens een groter verschil: 169 tegen 52.

Wat verder opvalt, is dat de financiële positie van Ridderkerk steeds beter is. Voor het eerst sinds een aantal jaren zal de gemeente volgend jaar niet meer de reserves nodig hebben om de begroting sluitend te maken. Uit de meest recente cijfers over 2018 blijkt dat men eerder dit jaar nog wel 1,8 miljoen euro uit de reserves aanwendde om een tekort te dekken.

Meer berichten