Predikant Taselaar bij de tafel die in de Irenekerk een centrale plaats heeft. (foto GvS)
Predikant Taselaar bij de tafel die in de Irenekerk een centrale plaats heeft. (foto GvS) (Foto: )

Besluit sloop Irenekerk niet genomen

door Geert van Someren

"Grote rol in leven van mensen"

Ridderkerk - De toekomst van de Irenekerk als gebouw ziet er niet rooskleurig is. Besluiten over de sloop zijn echter nog op geen enkele manier genomen. "Het zit allemaal in de voorbereidende fase. De kerkgemeente moet er over besluiten. Daaraan vooraf gaat een beslissing van de kerkenraad", vertelt emeritus predikant Piet Taselaar (79).

Nu ligt de focus op het honderdjarig bestaan van de kerkelijke gemeenschap. Preken houdt Taselaar in de vorm van een verhaal. "Dat is het moeilijkste wat er is. Ik probeer zo veel mogelijk de taal van de tijd te gebruiken", zegt de oud-onderwijzer.

Hij gaf onder andere les in Ridderkerk; was directeur van een school in Alphen aan den Rijn. In zijn vrije tijd studeerde hij theologie. Dat hij nog op de kansel staat, is toegestaan omdat de kerkgemeente klein is.

Kerkgangers loopt terug

"Het aantal kerkgangers loopt hard terug", zegt Taselaar. "Ik denk dat er hier nog een stuk of dertig zijn. Voor hen speelt deze kerk een grote rol in hun leven. Deze gemeente heeft een vrijzinnige inslag. We geloven op een andere manier". Dat de toekomst van het gebouw door de terugloop in het geding is, komt overigens veel meer voor in Nederland. Het zou om ongeveer 500 kerken gaan.

Arm
Taselaar is realistisch: "We zijn zo arm, dat we nog maar een of twee jaar verder kunnen. Als we besluiten ons te verbinden aan de projectontwikkelaar, dan houdt hij de kerk nog vijf jaar in stand. We moeten er nog over praten hoe het dan met het onderhoud moet. Het zit allemaal in de voorbereidende fase.

Besluiten zijn op nog geen enkele manier genomen. De projectontwikkelaar stelt zich vriendelijk op".

Pastoraal voortzetten

Met het geld dat vrijkomt, als het kerkgebouw met de grond zou worden verkocht, kan de gemeente worden voortgezet. "Dat geld is vooral pastoraal bedoeld", aldus Taselaar.

Meer berichten