De nieuwbouw die Salem voor ogen heeft (Foto: Salem)
De nieuwbouw die Salem voor ogen heeft (Foto: Salem) (Foto: )

Salem en Omwonenden zijn er uit

"Na alle negativiteit is het nu tijd voor positiviteit", zo kondigde Roland Tomeï bij Thijs Wijzenbroek aan nadat hij het tijd vond voor een nieuwe publicatie in De Combinatie / Het Zuiden. En Thijs Wijzenbroek was het daar volledig mee eens. Roland Tomeï, één van de vertegenwoordigers namens de omwonenden van Salem, en Thijs Wijzenbroek, namens de directie van Salem, zijn blij dat het tij gekeerd is. In het voorjaar heeft een mediator de vastgelopen onderhandelingen tussen Salem en omwonenden weer vlot kunnen trekken.

Vervolgens is in korte tijd, in overleg met een afvaardiging van omwonenden, een alternatief bouwplan ontwikkeld. Een plan dat nog steeds past binnen de visie van Salem en dat voldoet aan de gestelde criteria voor het wonen en werken in Salem, maar dat tegelijkertijd een plan is dat voor de omwonenden acceptabel is en passend in de leefomgeving. Dit is zelfs bekrachtigd met een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Na een periode van overleg en onderzoek, kon in de afgelopen weken een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. De gemeente heeft kennis genomen van het nieuwe bouwplan en heeft aangegeven verheugd te zijn over het bereikte compromis en ruimhartig mee te werken aan de procedures die tot het nieuwe bouwplan moeten leiden. Naar verwachting zal de afwikkeling van de procedures nu zonder oponthoud verlopen. Evenwel betekent dit dat het toch zeker pas in het voorjaar zal zijn voordat Salem over een omgevingsvergunning kan beschikken en concrete stappen kan ondernemen om daadwerkelijk met de bouwwerkzaamheden aan te vangen. Salem en omwonenden zien de verdere ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet.

Meer berichten