De Japanse Duizendknoop woekert steeds verder en zal met gif uitgeroeid worden (Foto: Wikimedia)
De Japanse Duizendknoop woekert steeds verder en zal met gif uitgeroeid worden (Foto: Wikimedia) (Foto: )

Geschut tegen Japanse Duizendknoop

RIDDERKERK – Het lukt de gemeente Ridderkerk niet om de 'invasieve exoot' Japanse Duizendknoop met een normale manier van bestrijden uit te roeien. Bij wijze van hoge uitzondering zet de gemeente daarom het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat in. Normaliter is het gebruik daarvan verboden. Dat mag alleen als het noodzakelijk is voor de bescherming van mens, dier of milieu. Die uitzondering geldt landelijk voor de Japanse Duizendknoop.

Het aantal locaties in Ridderkerk waar de plant staat, is in enkele maanden tijd gestegen van drie naar negen. De huidige methoden van bestrijding met afmaaien en afvoeren helpen niet. Een alternatief zou het ontgraven van de plant zijn. Bij de Japanse Duizendknoop is dat moeilijk te realiseren, omdat de wortels drie meter diep kunnen zitten. De afgegraven grond mag niet los worden gestort.

De eigenaren van de percelen waar de plant aanwezig is, worden door de gemeente geïnformeerd over de bestrijding met glyfosaat. De gemeente vraagt Ridderkerkers om locaties waar de plant staat aan de gemeente door te geven.

(Door Geert van Someren)

Meer berichten